Tietoa sivustosta

Oikeudet sivustossa julkaistavaan teksti- ja kuva-aineistoon ovat Paikkatietoalusta-hankkeella, sen osahankkeella tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla.

Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan.

Sivustolla olevia kuvia ei saa manipuloida tai muuttaa ilman lupaa. Kuvia ei saa hyödyntää sopimattomalla tai hyvän tavan vastaisella tavalla eikä käyttää markkinointi- ja mainostarkoituksiin tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjä ei saa siirtää julkaisuoikeutta kolmannelle osapuolelle.

Sivuston sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Paikkatietoalusta-hanke tai sen osahankkeet eivät vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Paikkatietoalusta-hanke tai sen osahankkeet eivät myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.