Selvitykset ja materiaalit

Hankkeessa tehtyjä selvityksiä, tutkimuksia ja artikkeleita julkaistaan tällä sivulla. Materiaali on vapaasti hyödynnettävissä.

Paikkatietoalustaa ja kansallista maastotietokantaa koskevat selvitykset

Maankäyttöpäätöksiin liittyvät selvitykset

Paikkatietopolitiikkaa ja tietoa paikkatietoalustoista Euroopassa

Paikkatiedon tehokäytön hyödyt

Maastotiedon laatukäsikirjat

Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -ohjelma luo Suomeen digitaalisen, yhtenäisen ja nykypäivän tarpeita vastaavan paikkatietovarannon eli Kansallisen maastotietokannan.

Laatukäsikirjat ovat osa Kansallisen maastotietokannan laatumallia. Siinä kuvataan laatumittarit, laatuvaatimukset ja laadunvarmistuksen menetelmät. Hankkeessa on julkaistu Ilma- ja ortokuvien, laserkeilausaineiston ja korkeusmallien laatukäsikirjat.

Maastotietokohteiden laatukäsikirja valmistuu myöhemmin.

KMTK-ohjelmassa tuotetut laatukäsikirjat ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.

Tiedonkeräystekniikoihin liittyviä selvityksiä ja oppaita löydät Kunnille-sivustolta

Muut julkaisut

Verkostojohtamisen opas Valtioneuvoston kanslia. 2019