Kuntien rakennus- ja osoitetiedot kuntoon Väestötietojärjestelmään

Maanmittauslaitos ja Digi- ja väestötietovirasto tekevät yhteistyötä, jotta kuntien osoite- ja rakennustiedot saataisiin oikein väestötietojärjestelmään. Tietojen ajantasaisuus on tärkeää paitsi kunnan näkökulmasta, mutta myös siksi että yhteistyö MML:n Maastotietokannan ja DVV:n ylläpitämän VTJ:n välillä on jouhevampaa.

Mitä tapahtuu rakennusten linkitystyössä?

Rakennusten linkityksessä Maanmittauslaitos etsii maastotietokannan rakennuksille vastinrakennukset Väestötietojärjestelmästä. Linkityksessä maastotietokannan rakennukselle tallennetaan vastinrakennuksen pysyvä rakennustunnus, käyttötarkoitus ja kerrosluku.

Linkitystä toteutetaan yksi kunta kerrallaan ja kunta saa prosessin päätteeksi Maanmittauslaitokselta VTJ-PRT-analyysiksi kutsutun raportin, joka on vihjetietotyyppinen esitys korjattavista rakennustiedoista.

Tilaa kunnalle VTJ-PRT-analyysi

Se ei maksa mitään ja voit hyödyntää analyysia haluamallasi tavalla kunnan rakennustietojen kuntoon saattamisessa. Voit tilata analyysin Jaakko Uusitalolta (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi).

Kunta tekee itse päätöksen siitä, mitä rakennustietoja korjataan kunnan järjestelmässä, ja minkälaista tieto on korjauksen jälkeen. Tämän jälkeen kunta toimittaa tiedot muutoksista DVV:lle kunnan tavanomaisten järjestelmien avulla tai hyödyntämällä koordinaattitietojen korjauksen massapäivitysmahdollisuutta.

Kuntien käytössä on määrämuotoinen Excel-taulukko, jonka avulla voi ilmoittaa postinumero- ja osoitteenmuutokset, mikäli niitä ei voi ilmoittaa rajapinnan kautta väestötietojärjestelmään esimerkiksi rakennusten puutteellisten pohjatietojen vuoksi tai tehdä VTJ-ylläpitokäyttöliittymällä. Vastaava taulukko on saatavilla myös koordinaattikorjauksia varten.

Voit ladata taulukot käyttöösi ja lukea lisätietoa DVV:n sivuilta (aukeaa uuteen ikkunaan).

Mikäli sinulla on kysyttävää taulukoiden käytöstä, olethan yhteydessä Digi- ja väestötietovirastoon. DVV:n yhteyshenkilö on Leila Kivistö, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@dvv.fi.


Uppdatera adress- och byggnadsuppgifter i befolkningsdatasystemet

Lantmäteriverket och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) samarbetar för att kommunernas adress- och byggnadsuppgifter ska vara rätt i befolkningsdatasystemet. Det är viktigt att uppgifterna är tidsenliga inte bara ur kommunens synvinkel, utan även för att samarbetet mellan LMV:s terrängdatabas och MDB:s befolkningsdatasystem ska vara smidigare.

Vad händer i arbetet med länkningen av byggnader?

Vid länkningen av byggnader söker Lantmäteriverket för byggnaderna i terrängdatabasen motsvarande byggnader i befolkningsdatasystemet. Vid länkningen lagras för byggnaden i terrängdatabasen den motsvarande byggnadens permanenta byggnadsbeteckning, användningsändamål och antal våningar.

Länkningen genomförs en kommun i taget, och kommunen får efter processen av Lantmäteriverket en rapport som kallas BDS-PRT-analys och som är en presentation av typen tipsuppgift om de byggnadsuppgifter som ska rättas.

Beställ en BDS-PBB-analys till kommunen

Det kostar ingenting och du kan utnyttja analysen på önskat sätt vid uppdateringen av kommunens byggnadsuppgifter. Du kan beställa analysen av Jaakko Uusitalo (fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi).

Kommunen fattar själv beslut om vilka byggnadsuppgifter som rättas i kommunens system och hurdana uppgifterna är efter rättelsen. Efter detta skickar kommunen uppgifter om ändringarna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata med hjälp av kommunens vanliga system eller genom att utnyttja möjligheten att massuppdatera koordinatuppgifter.

Kommunerna har tillgång till en formbunden Excel-tabell som kan användas för att meddela postnummer- och adressändringar, om dessa inte kan meddelas via gränssnittet till befolkningsdatasystemet på grund av exempelvis byggnaders bristfälliga grunddata eller via BDS-användargränssnittet. En motsvarande tabell finns tillgänglig även för koordinatkorrigeringar.

Du kan ladda ned tabellerna till dig själv och läsa mer på MDB:s webbplats (öppnas i ett nytt fönster).

Om du har frågor om användningen av tabeller, kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. MDB:s kontaktperson är Leila Kivistö, e-post fornamn.efternamn@dvv.fi.