Kuntien rakennus- ja osoitetiedot kuntoon Väestötietojärjestelmään

Maanmittauslaitos ja Väestörekisterikeskus tekevät yhteistyötä, jotta kuntien osoite- ja rakennustiedot saataisiin oikein väestötietojärjestelmään. Tietojen ajantasaisuus on tärkeää paitsi kunnan näkökulmasta, mutta myös siksi että yhteistyö MML:n Maastotietokannan ja VRK:n ylläpitämän VTJ:n välillä on jouhevampaa. Lue lisää Maastotietokannan ja VTJ:n rakennustietojen linkitystöistä.

Ota käyttöön taulukko massapäivitysten tekemiseksi

Kuntien käytössä on määrämuotoinen excel-taulukko, jonka avulla voi ilmoittaa postinumero- ja osoitteenmuutokset, mikäli niitä ei voi ilmoittaa rajapinnan kautta väestötietojärjestelmään esimerkiksi rakennusten puutteellisten pohjatietojen vuoksi tai tehdä VTJ-ylläpitokäyttöliittymällä. Vastaava taulukko on saatavilla myös koordinaattikorjauksia varten.

Lataa taulukko massapäivitysten tekemiseen käyttöösi tästä.

Lataa koordinaattikorjauksia varten erillinen taulukko tästä.

Ohjeita ja tukea saatavilla

Ohjeet taulukon täyttämiseen löytyy excelin välilehdeltä. Keskeiset ohjeet:

  • Yksittäisten rakennusten osoitemuutokset tulee palauttaa suuremmissa erissä  (väh. 50 kpl), ylärajaa ei ole. Yksittäiset osoitemuutokset, joita ei voi rajapinnan kautta lähettää, toimitetaan maistraatille tallennettavaksi.
  • Kunnan toimittamalle osoitteiden muutosaineistolle pyritään tekemään muutamia tarkistuksia ennen tietojen tallennusta mm. tiennimien kirjoitusasu (isot alkukirjaimet, väliviivat) ja postinumeroiden oikeellisuus. Poikkeamista ilmoitetaan kunnalle.
  • Tietojen tarkastuksen jälkeen aineisto ajetaan väestötietojärjestelmään. 
  • Tallentajatahoksi kirjautuu kunta/kaupunki.
  • Kunta vastaa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Mikäli sinulla on kysyttävää, olethan yhteydessä Väestörekisterikeskukseen. Väestörekisterikeskuksen yhteyshenkilö on Leila Kivistö, sähköposti muotoa (a)vrk.fi.

 


Uppdatera adress- och byggnadsuppgifter i befolkningsdatasystemet

Lantmäteriverket och Befolkningsregistercentralen samarbetar för att kommunernas adress- och byggnadsuppgifter ska vara rätt i befolkningsdatasystemet. Det är viktigt att uppgifterna är tidsenliga inte bara ur kommunens synvinkel, utan även för att samarbetet mellan LMV:s terrängdatabas och BRC:s befolkningsdatasystem ska vara smidigare.

Ta i bruk en tabell för att göra massuppdateringar

Kommunerna har tillgång till en formbunden Excel-tabell som kan användas för att meddela postnummer- och adressändringar, om dessa inte kan meddelas via gränssnittet till befolkningsdatasystemet pga. t.ex. byggnaders bristfälliga grunddata eller via BDS-användargränssnittet. En motsvarande tabell finns tillgänglig även för koordinatkorrigeringar.

Ladda ner tabellen för massuppdateringar här. (på finska)

Ladda ner tabellen för koordinatkorrigeringar här. (på finska)

Anvisningar och stöd

Anvisningar för hur man fyller i tabellen finns i en av flikarna i Excel-tabellen. Viktiga anvisningar:

  • Adressändringar för enstaka byggnader ska returneras i större partier (minst 50 st.), det finns inget maximum. Enstaka adressändringar som inte kan skickas via gränssnittet skickas till magistraten, där de arkiveras.
  • De adressändringar som kommunen skickat kontrolleras innan de lagras; bl.a. kontrolleras att vägnamnen stavas rätt (stora begynnelsebokstäver, bindestreck) och postnumren är rätt. Avvikelser meddelas till kommunen.
  • Efter att uppgifterna kontrollerats förs materialet in i befolkningsdatasystemet.
  • Kommunen/staden antecknas som den som lagrar uppgifterna.
  • Kommunen ansvarar för att de uppgifter som skickats är korrekta.

Om du har frågor, kontakta Befolkningsregistercentralen. Kontaktperson vid Befolkningsregistercentralen är Leila Kivistö, e-postformat (a)vrk.fi.