Uudelleenohjauspalvelu

Uudelleenohjauspalvelu varmistaa, että käyttäjä löytää organisaatiosi paikkatietoaineistot, vaikka aineistot siirtyisivät eri paikkaan esimerkiksi kuntaliitoksen tai muun organisaatiomuutoksen vuoksi. Uudelleenohjauspalvelu ohjaa paikkatietokohteen tietoihin käyttäjän syöttäessä paikkatietokohteen pysyvän tunnuksen (http://paikkatiedot.fi-alkuinen tunnus) esimerkiksi nettiselaimeen. Tämä on JHS193-suosituksen mukainen rakennemalli paikkatiedon yksilöiville tunnuksille.

Tiedontuottajan vastuulla on ilmoittaa uudelleenohjauspalvelun ylläpitäjälle (Maanmittauslaitoksen INSPIRE-sihteeristö, inspire(at)maanmittauslaitos.fi), mihin hänen aineistossaan käytössä olevat pysyvät tunnukset tulisi ohjata.