Käyttöoikeuden hakeminen

Paikkatietoalustan Laatuvahdin ja Tallennuspalvelun käyttämiseksi tarvitset käyttöoikeuden. Käyttöoikeutta haetaan Maanmittauslaitokselta sähköisellä lomakkeella. Käyttöoikeus myönnetään organisaatioille, joiden tarkoituksena on selvittää ja kehittää organisaationsa mahdollisuutta myöhemmin liittyä käyttäjiksi Paikkatietoalustan tuotantoversioon, tai jotka selvittävät mahdollisuuksia siirtää myöhemmin aineistoja Paikkatietoalustalle. Maanmittauslaitos lisää palveluun tarvittavat asetukset organisaation aineistojen tuomiseksi, mitä varten tarvitaan näyteaineistoa ja tietoa aineiston tietomallista.

Laatuvahdin ja Tallennuspalvelun käyttöönotto

Toimi näin:

1. Tutustu Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön käyttöoikeuteen suomeksi tai ruotsiksi:

2. Lue kehitys- ja koulutusympäristön käytön ehdot, jotka koskevat kirjautuneita käyttäjiä ja Paikkatietoalustan käytön ehdot, jotka koskevat myös kirjautumattomia käyttäjiä.

3. Hae käyttöoikeutta sähköisellä lomakkeella. Saat ohjeet sähköpostiisi. Voit valmistautua rakennus- ja maakuntakaava-aineistojen konfigurointiin lukemalla tältä sivulta "Näin lähetät tiedot aineistosasi Maanmittauslaitokselle"-osion. 

Tarvitsetko käyttöönottoon tukea? Lähetä viestiä tuki(a)paikkatietoalusta.fi

Näin lähetät tiedot aineistostasi Maanmittauslaitokselle

Jotta aineistoasi voitaisiin käyttää Laatuvahdissa ja Tallennuspalvelussa, tarvitsemme siitä näytteen ja hieman perustietoja. Kun olet hakenut ja saanut käyttöoikeuden Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristöön, pyydämme lähettämään näytteen ja tietoja aineistostasi sen konfigurointia varten. Ohjeet aineiston tietojen toimittamisesta lähetetään organisaatiosi tekniselle yhteyshenkilölle.

Tarvitsetko käyttöönottoon tukea? Lähetä viestiä tuki(a)paikkatietoalusta.fi

TIETO KUVAUS TÄRKEYS
Aineiston nimi

Aineiston nimi siten, kuin sen halutaan näkyvän Paikkatietoalustan käyttöliitymässä. Esimerkiksi Oulun rakennukset (MapInfo).

Pakollinen
Aineiston sisältö Aineisto tai kohdeluokka, esimerkiksi rakennus tai maakuntakaava. Pakollinen
Koordinaatisto Aineistossa käytetty koordinaattijärjestelmä EPSG-koodina. Pakollinen
Korkeusjärjestelmä

2D: Kohteilla ei ole z-koordinaattia

N2000: Kohteet ovat N2000-järjestelmässä

N60: Kohteet ovat N60-järjestelmässä

Pakollinen

Aineiston ylläpitoalue

Alue, jonka sisällä tiedontuottaja ylläpitää paikkatietoaineistoaan. Tiedon ylläpitoalueesta voi toimittaa missä tahansa paikkatietoformaatissa (esim. shapefile, geoJSON tai rajapinta). Jos alue on kunnan rajat, niin ilmoitus asiasta riittää.

Pakollinen
Ominaisuustiedot Kuvaus ominaisuustietokenttien sisällöstä ja niissä käytetyt koodilistat. Tietoa tarvitaan aineiston tulkintaan sekä skeemamuunnoksen toteuttamiseen. Katso esimerkiksi: https://hri.fi/data/fi/dataset/helsingin-rakennukset. Pakollinen
Sopimuksen mukainen aineistoformaatti Esim. WFS (rajapinta), CityGML, shapefile, MapInfo Pakollinen
Näyteaineiston latauslinkki Jos lähetätte aineistoa tiedostoina Paikkatietoalustaan, tarvitsemme konfigurointia varten näyteaineistoa. Näyteaineiston tulee sisältää käsiteltävät kohteet ominaisuuksineen, joita halutaan ladata palveluun. Voimme ladata aineiston esim. pilvipalvelusta antamanne latauslinkin kautta. Pienet näyteaineistot voidaan lähettää myös sähköpostiin. Pakollinen, jos kyseessä on tiedosto
Rajapinnan tiedot

URL

WFS-rajapinnan parametrit (versio ja akseleiden järjestys)

Tunnukset (rajapinnan ollessa suljettu)

Käytettävän tason nimi

Rajapinnan nimi (samaa rajapintaa voidaan käyttää myöhemmin muiden kohdeluokkien tuontiin)

Pakollinen, jos kyseessä on rajapinta
Aineiston tyyppi Tieto siitä, ovatko aineiston kohteet uusia, poistuneita, voimassaolevia vai päivittyneitä. Valinnainen
Aineiston suodattaminen Aineistoa voidaan suodattaa ominaisuustietojen perusteella, jotta aineistosta saadaan vain halutut tiedot tai kohteet. Esimerkiksi jos aineistossa on rakennuksia (tyyppi=2) ja katoksia (tyyppi=1), mutta halutaan vain rakennukset, ne voidaan suodattaa käyttämällä tyyppi-attribuuttia. Valinnainen
Geometrian tarkkuus Horisontaalinen ja vertikaalinen tarkkuus. Pätee koko aineistolle. Valinnainen
Geometrian keräysmenetelmä Kuvaus aineiston geometrian keruumenetelmästä, kuten maastomittaus tai ilmakuva. Pätee koko aineistolle.

Valinnainen