Laatuvahti ja Tallennuspalvelu

Laatuvahdin ja Tallennuspalvelun käyttö vaatii käyttöoikeuden. Hae sitä täältä.

Laatuvahti

Laatuvahti tarkastaa, vastaavatko aineiston kohteet teemojen määrittelyjä, esimerkiksi rakennukset ja rakenteet -teeman käsitemallia. Käsitemalleihin voit tutustua täällä. Laatuvahdin tuottaman raportin avulla voidaan tarkastella aineistosta löytyneitä virheitä. 

Aineistojen tuominen vaatii kirjautumisen ja käyttöönottoprosessin. Käyttöönoton jälkeen voit tuoda palveluihin seuraavia paikkatietoaineistoja:

  • 2D- ja 3D-rakennukset
  • Harmonisoidut maakuntakaavat

Kun sinulla on käyttöoikeus, voit kirjautua palveluun täällä. 

Tallennuspalvelu

Tallennuspalvelun avulla voidaan tuoda eri muotoisia aineistoja Paikkatietoalustan koontitietokantaan. Aineiston tulee noudattaa Maanmittauslaitoksen myöntämän, asiakaskohtaisen käyttöoikeuden mukaista aluerajausta ja tietomallia.

Tiedontuottajan ei tarvitse tehdä skeemamuunnosta aineistolle ennen tiedonsiirtoa. Riittää, että aineisto on käsitemallin kanssa yhteensopivaa, jolloin esimerkiksi kuntien INSPIRE-velvoitteet täyttyvät. Mikäli tiedontuottajan aineisto on Paikkatietoalustan käsitemallien kanssa yhteensopivaa, paikkatietoaineistojen tiedonsiirtoa varten tarvittavat skeemamuunnokset voidaan tehdä Paikkatietoalustalla, kun asiakas on käynyt läpi palvelun käyttöönottoprosessin. 

Koontitietokantaan tallennettu aineisto on yhtenäistä ja yhteensopivaa muiden koontitietokantaan tallennettujen paikkatietoaineistojen kanssa ja siellä säilytetään myös kohteiden historiatiedot. Jokaiselle aineiston kohteelle annetaan tallennuksen yhteydessä pysyvä tunniste, jolla se voidaan linkittää muihin paikkatietoaineistoihin. 

Aineistot tallennetaan Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristöön, ei varsinaiseen tuotantoympäristöön.

Tallennuspalveluun kirjaudut täällä.

Haluatko antaa palautetta palveluista? Lähetä sähköpostia info(a)paikkatietoalusta.fi tai käytä kehitys- ja koulutusympäristön sivujen tarjoamia palautelomakkeita.

Tarvitsetko käyttöönottoon tukea? Lähetä viestiä tuki(a)paikkatietoalusta.fi