Geokoodauspalvelu

Geokoodauspalvelu on rajapintapalvelu, jonka avulla voi paikantaa rakennusten osoitteita, tienvarsiosoitteita, paikannimiä sekä kiinteistötunnuksia ja karttalehden tunnuksia. Palvelu tarjoaa myös käänteistä geokoodausta: koordinaatin perusteella palvelu löytää lähimmän paikannimen tai osoitteen.

Geokoodauspalvelua voivat hyödyntää esimerkiksi viranomaiset, joilla on tarve löytää tarkka sijaintitieto esimerkiksi toimipisteen tai asiakkaan osoitteelle.

Geokoodauspalvelussa on käytössä ajantasaisimmat valtakunnalliset tietolähteet, kuten Maanmittauslaitoksen paikannimirekisteri, Väestörekisterikeskuksen rakennusten osoitetiedot sekä vaihtoehtoisena osoitetietona Maanmittauslaitoksen ylläpitämät, teiden varsille sijoitetut osoitenumerot.

Geokoodauspalvelu on tarjolla rajapinta-asiakkaille REST-palveluna. Palvelu tukee ETRS-TM35FIN koordinaatistoa.