Tiedontuottajien ohjeet

pta betaPaikkatietoalustan beta-vaihe ja kehitys- ja koulutusympäristö on avattu osoitteessa https://beta.paikkatietoalusta.fi/. Sivusto on käyttöliittymä Paikkatietoalusta-hankkeessa syntyvien teknisten palveluiden käyttöön. Paikkatietoalusta-hankkeen sivu jää edelleen toimintaan beta-sivuston rinnalle.

Beta-vaiheessa käytössäsi ovat:

  • Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden älykäs haku, jota voit käyttää kirjautumatta. 
  • Laatuvahti- ja Tallennuspalvelu, joiden avulla voit testata paikkatietoaineistojen laatua ja yhteensopivuutta Kansallisen maastotietokannan kanssa. Palvelu vaatii kirjautumisen.
  • Tiedonyhdistämispalvelu, jossa voit yhdistää tilastotietoa kuntapohjaisiin aluejakoihin. Palvelu vaatii kirjautumisen.

Palveluita kehitetään ja uusia palveluita avataan. Voit tutustua Tekninen alusta -osahankkeen sivuilla, millaisia palveluja ja millaisella aikataululla Paikkatietoalustalle syntyy.  

Tälle sivulle on koottu ohjeita ja neuvoja sivuston ja palveluiden käyttäjille. Tulossa on mm. opasvideoita. Tutustu palveluiden yleisiin käyttöehtoihin tästä.

Hae Paikkatietoalustan palveluiden käyttöoikeutta

Tarvitset käyttäjätunnukset Paikkatietoalustan Laatuvahdin ja Tallennuspalvelun sekä Tiedonyhdistämispalvelun käyttöä varten. Tunnuksia haetaan Maanmittauslaitokselta sähköisellä lomakkeella. Käyttöoikeus myönnetään organisaatioille, joiden tarkoituksena on selvittää ja kehittää organisaationsa mahdollisuutta myöhemmin liittyä käyttäjiksi Paikkatietoalustan tuotantoversioon, tai jotka selvittävät mahdollisuuksia siirtää myöhemmin aineistoja Paikkatietoalustalle.

Paikkatietoalustan palveluiden yleiset käyttöehdot löydät täältä.

1. Näin otat käyttöön Paikkatietoalustan Laatuvahdin ja Tallennuspalvelun

Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristössä Laatuvahdin avulla voi testata paikkatietoaineiston laatua ja yhteensopivuutta Kansalliseen maastotietokantaan (KMTK). Tallennuspalvelu muuntaa aineistot KMTK-muotoon eli sen avulla on mahdollista tallentaa rakennukset ja rakenteet -teeman aineistoa Kansalliseen maastotietokantaan. Myöhemmässä kehitysvaiheessa myös muiden teemojen aineistoja voidaan validoida ja tallentaa Paikkatietoalustan kautta.

Voit ladata aineistosi Lataa tiedosto -valikossa. Palvelussa on mahdollista ladata uusi tai päivitetty aineisto Kansalliseen maastotietokantaan, tai ainoastaan tarkistaa aineiston laatu Laatuvahdin avulla. Ladataksesi tiedoston palveluun, syötä oikea organisaatio, tietolaji sekä aineiston nimi palveluun. Jos palveluun on konfiguroitu aineiston lataamiseen tarkoitettu rajapintapalvelu, voit valita myös vain sen. Valitessasi tuotavaksi aineistoksi rajapinnan (esim. WFS), on mahdollista syöttää lisäksi aluerajaus, jonka avulla Laatuvahti ja Tallennuspalvelu hakee aineiston. Tässä vaiheessa voit päättää, haluatko ainoastaan tarkastaa aineiston laadun vai myös tallentaa sen koontitietokantaan.

Lataa tiedosto klikkaamalla Lähetä tiedosto -painiketta, minkä jälkeen voit tutustua aineiston laatuun Raportit -valikossa. Laatuvahti kertoo, kuinka monta huomautusta ja virhettä aineistosta löytyy. Avaamalla raportin tiedot saat yksityiskohtaista tietoa aineiston virheistä.

2. Näin otat käyttöön Tiedonyhdistämispalvelun

Tiedonyhdistämispalvelu mahdollistaa palvelun ensimmäisessä vaiheessa CSV-muotoisen attribuuttiaineiston yhdistämisen erilaisiin aluejakoihin. Tiedonyhdistämispalvelun avulla yhdistetty aineisto voidaan ladata eri tiedostoformaateissa latausrajapinnan kautta, jolloin sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi paikkatietosovelluksissa. Voit yhdistää esimerkiksi eri kuntien väkilukutiedot kunta-aineistoon, joka sisältää kuntien alueet. Palvelussa on saatavilla muun muassa kuntien aluejakoaineistoja eri vuosilta. 

Tiedonyhdistämispalvelusta hyötyvät esimerkiksi tilastotiedon tuottajat ja hyödyntäjät, datajournalistit ja raportoijat sekä päätöksentekijät ja tiedolla johtamisen asiantuntijat.

Attribuuttiaineiston yhdistäminen paikkatietoaineistoon tapahtuu valitsemalla palvelusta sopiva paikkatietoaineisto, jonka avainkentän arvot vastaavat CSV-tiedoston avainkentän arvoja. Yhdistämistä tehtäessä tulee antaa lisäksi joitain perustietoja CSV-tiedoston sisällöstä, kuten otsikkorivin numero, rivinumero jolta yhdistettävät tiedot alkavat, avainsarakkeen numero, yhdistettävien sarakkeiden numerot sekä CSV-tiedostossa käytettävä sarakkeiden erotinmerkki. Yhdistämisen jälkeen palvelusta voidaan katsoa, kuinka monelle kentälle yhdistäminen suoritettiin onnistuneesti, kuinka monelle kentälle se epäonnistui ja mitä ylimääräisiä kenttiä yhdistettävässä CSV-tiedostossa mahdollisesti oli.

Tarvitset beta-vaiheessa palvelun käyttämiseen käyttöoikeuden. Voit hakea käyttöoikeutta ja käyttäjätunnuksia tällä lomakkeella. Myönnetyllä käyttöoikeudella saat oikeuden myös Paikkatietoalustan Laatuvahdin ja Tallennuspalvelun käyttöön. Tutustu käyttöoikeuden ehtoihin ennen käyttöoikeuden hakemista.

3. Näin lähetät testiaineiston Maanmittauslaitokselle

Kun olet hakenut ja saanut käyttöoikeuden Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristöön, pyydämme lähettämään testiaineiston. Ennen aineistojen lataamista Laatuvahtiin ja Tallennuspalveluun tarvitaan Maanmittauslaitoksella tietoja mm. aineiston tietomallista ja sisällöstä. Tarvitsemme testiaineiston lisäksi seuraavat taulukossa kuvatut tiedot aineistosta. Ohjeet testiaineiston lähetyksestä lähetetään teknisellle yhteyshenkilölle. 

TIETO TARKENNUS TÄRKEYS
Aineiston nimi Uniikki nimi organisaation aineistojen keskuudessa, joka tulee näkymään Paikkatietoalustan käyttöliittymässä. Pakollinen
Aineiston kohdeluokka Aineiston sisältö (esim. rakennus). Pakollinen
Koordinaatisto Aineistossa käytetty koordinaattijärjestelmä. Pakollinen
Korkeusjärjestelmä

2D: Kohteilla ei ole z-koordinaattia

N2000: Kohteet ovat N2000-järjestelmässä

N60: Kohteet ovat N60-järjestelmässä

Pakollinen

Aineiston ylläpitoalue

+ Tieto siitä, onko se kuntaraja vai erillinen ylläpitoalue

Tiedontuottajan ylläpitämä alue, jonka ulkopuolella olevia kohteita ei tallenneta. Tiedon voi toimittaa missä tahansa formaatissa (esim. shapefile, geoJSON tai rajapinta). Pakollinen
Sopimuksen mukainen tiedostoformaatti tai rajapinnan tyyppi Esim. WFS, CityGML, shapefile, MapInfo Pakollinen
Rajapinnan tiedot

URL

WFS-rajapinnan parametrit (versio ja akseleiden järjestys)

Tunnukset (rajapinnan ollessa suljettu)

Käytettävän tason nimi

Uniikki nimi rajapinnalle (samaa rajapintaa voidaan käyttää myöhemmin muiden kohdeluokkien tuontiin)

Pakollinen, jos kyseessä on rajapinta
Tieto siitä, onko aineisto 3D-muodossa   Pakollinen
Aineiston tyyppi Tieto siitä, ovatko aineiston kohteet uusia, poistuneita, voimassaolevia vai päivittyneitä. On myös mahdollista käyttää attribuuteista löytyvää tietoa. Pakollinen
Aineiston hakemiseen tai suodattamiseen liittyvät tiedot Aineistoa voidaan suodattaa attribuuttien perusteella. Esimerkiksi "tyyppi=2". Valinnainen
Aineiston sisältö Yksinkertainen kuvaus ominaisuustietokenttien sisällöstä, kuten käytetyt koodiarvot selityksineen. Tietoa tarvitaan aineiston tulkintaan sekä KMTK-skeemaan muuntamiseksi. Katso esimerkiksi: https://hri.fi/data/fi/dataset/helsingin-rakennukset. Valinnainen
Aineiston päivitys Tieto siitä, kuinka usein aineisto päivittyy. Valinnainen
Geometrian tarkkuus Horisontaalinen ja vertikaalinen tarkkuus. Valinnainen
Geometrian keräysmenetelmä Kuvaus aineiston geometrian keruumenetelmästä, kuten maastomittaus tai ilmakuva.

Valinnainen

 

3. Ohjevideot