Työpaja rakennustietojen ylläpitoprosesseista #1

Alkamisaika
Päättymisaika
Paikka
Pasilan virastokeskus, Opastinsilta 12 B, Pieni auditorio

25.1.2016: 29.1 pidettävän työpajan ilmoittautuminen on päättynyt, sillä tapahtuma on täynnä. Tervetuloa osallistumaan seuraavaan työpajaan:

rakennusten (3D)-sijaintitietojen käsittelystä toinen työpaja 12.2 - tutustu ja ilmoittaudu tästä.

 

Julkisen Hallinnon Paikkatietoalusta -hanke ja FLIC-klusteri yhdessä järjestävät työpajan maanantaina 29.1.2018 klo 13–16. Työpajan tarkoitus on muodostaa osallistujille vahva kokonaiskuva rakennusten sijaintitietojen käsittelystä kuntien prosesseissa tänään. Paikkatietoalusta-hankkeessa kehitetään kansallista käsitemallia, joka tavoitetilassa jalkautuu laajasti kuntien ja valtion tuotantoprosesseihin.

Työpajaan ovat tervetulleita Maanmittauslaitoksen tuotannon kehittämisen edustajat, kuntien järjestelmätoimittajat sekä kuntien edustajat

Ohjelma

13-13.15 Tilaisuuden avaus (Juha Saarentaus, FLIC)

13.15-13.45 Paikkatietoalustan tavoitetila yhteisen käsitemallin käyttöönotosta KMTK:ssa ja kuntien rakennusten ylläpidossa (Antti Jakobsson ja Risto Ilves, MML)
Tavoitetilassa kuntien prosesseista voidaan suoraan siirtää tietoja kansallisen maastotietokantaan ilman että siitä aiheutuu ylimääräistä työtä kunnille. Hyötyjiä ovat kuntien tietojen käyttäjät laajasti ja kunnat välillisesti kun tieto on heti käytettävissä kansallisesti. Ensimmäinen versio yhteisestä käsitemallista on valmistumassa tammikuussa ja siitä on tarkoitus tehdä julkisen hallinnon suositus vuoden 2018 aikana. Tavoitteena on myös, että kuntien rakennusten ominaisuustiedot linkitetään sijaintitietoihin ja rakennusten elinkaari hallitaan yksikäsitteisten tunnisteiden avulla. Uusien rakennusten tiedot tulisivat jo rakennuslupaprosessissa osaksi KMTK:ta.

13.45-14.45 Järjestelmätoimittajien alustukset

  • 3D Systems Oy, Jarmo Muukkonen, case esimerkit Espoo ja Nurmijärvi
  • Bentley Systems Oy, Jukka Kivelä, case esimerkit Tampere ja Lempäälä
  • Blom Kartta Oy, Jukka Erkkilä, case esimerkit Inkoo ja Raasepori
  • CGI Suomi Oy, Olli Sorvari, case esimerkit Järvenpää ja Kirkkonummi
  • Civilpoint Oy, Jani Myllymaa, case esimerkit Lohja ja Huittinen
  • Trimble Solutions, Jukka Vänttinen, case esimerkki Espoo

Alustusten jälkeen hahmotamme yhdessä kuntakentän tämän päivän tilanteen rakennusten sijaintitietojen ylläpidossa. Tunnistamme näin parhaita mahdollisuuksia edetä kohti kansallista yhteensopivaa käsitemallia, joka kattaa sekä Maanmittauslaitoksen maastotiedon tuotannon, että kuntien toiminnan ja järjestelmäkokonaisuudet.

Lisätietoja tilaisuudesta:

Johtava asiantuntija Heli Laaksonen
Maanmittauslaitos
Puh.0400 988 243   
heli.laaksonen@maanmittauslaitos.fi