Kaavayhdistelmät eri järjestelmissä - ratkaisuja ajantasakaavan haasteisiin -työpaja

Alkamisaika
Päättymisaika
Paikka
Ympäristöministeriön Pankkisali, Aleksanterinkatu 7, Helsinki

Mitkä ovat kaavayhdistelmien muodostamisen nykyhaasteet ja miten tilannetta voisi parantaa? Tervetuloa muodostamaan yhteinen kuva siitä, miten kunnissa nykyisin tuotetaan kaavayhdistelmiä ja ajantasa-asemakaavoja eri toimittajien järjestelmissä.

Mitä nykymuotoinen maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää ajantasa-asemakaavoilta, voidaanko lakiuudistuksen myötä tuoda muutoksia nykyiseen tilanteeseen ja mitä voidaan tehdä Paikkatietoalustan Maankäyttöpäätökset-hankkeessa?

Käymme dialogia ja etsimme ratkaisuja, jotka helpottavat jatkossa tiedon jakoa ja yhdistelemistä. Mukana on useita järjestelmätoimittajia ja tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet. Valitettavasti tilaisuudessa ei ole etäosallistumismahdollisuutta.

Ilmoittaudu mukaan tästä

Tapahtuman järjestää ympäristöministeriö ja paikkatietoklusteri FLIC.