Geodataplattformen – vad går den ut på?

Alkamisaika
Päättymisaika
Paikka
Skype/Lync

Välkommen att bekanta dig med Geodataplattformen. Projektet närmar sig sitt slut. Vad borde alla producenter av geodata i kommuner och regioner känna till om projektet? Vad har projektet fått till stånd och hur ser framtidsvisionen ut? Webinaret hålls av Lena Hallin-Pihlatie, Lantmäteriverket, på svenska. 

Webinaret äger rum den 12 november kl. 10.30–11 via Skype.

Delta genom att klicka på länken: 

Länken till webinar.

Webinaret sparas på video som senare publiceras på vår YouTube-kanal.