Rakennukset ja rakenteet

Rakennukset ja rakennelmat JHS-suositus

Julkishallinnon suositus rakennusten ja rakennelmien paikkatietojen mallintamiselle (JHS 210) on julkaistu tammikuussa 2020. Suosituksessa määritellään muun muassa tavat aikaulottuvuuden hallitsemiseksi ja annetaan muodostamisohjeet 2,5D- ja 3D-geometrioille. Suositus mahdollistaa, että tulevaisuudessa julkishallinnon eri organisaatioiden tuottama paikkatietoaineisto voi olla yhdenmukaista ja laadukasta koko maan osalta. 

Suositus korvaa Paikkatietoalusta-hankkeen sivuilla aikaisemmin julkaistun Rakennukset ja rakenteet -käsitemallin. 

Tutustu suositukseen

Oheisessa kuvassa on esitetty rakennus- ja rakenneteeman kohteiden osalta tuotettavat palvelut tiedontuottajille. 

 

Rakennukset ja rakenteet