20. Luiska

Luiska: Maa-ainespohjainen, kaivamalla tai louhimalla rakennettu laskeva kulkuväylä, joka johtaa esimerkiksi avokaivokseen, veteen tai maanalaiseen tilaan.

Kaikki luiskat lukuun ottamatta rakennuksen varusteina tallennettavia luiskia. Rakennusten sisäänkäynneille johtavat luiskat tallennetaan RakennuksenVaruste-kohteina.

Luiska-kohde on yksiosainen eli se ei koostu osista.

Taulukko 30

Luiska-kohteen ominaisuustiedot.

Nimi

Määritelmä

Tyyppi

Arvot

Kayttotarkoitus

 

Luettelo

Ajoluiska

Veneenlaskuluiska

Muu luiska

Ei tiedossa

MuuID

Kohteen ID lähdejärjestelmässä

Merkkijono

 

Luiska-kohteelle voidaan tallentaa seuraavat geometriat:

  • 2,5D-geometriat
    • Pinta
  • 3D-geometriat

 

20.5.1. Pinta-geomteria

Muodostamisohjeet vastaavat Portaat-kohteen Pinta-geometrian muodostamisohjeita.

Ei yhteyksiä.