11. Allas

Allas: Rakennettu, kaivettu tai padottu nesteen täyttämä kattamaton rakennelma.

Kaikki, joiden koko on yli 200 m2. Harkinnan mukaan myös pienemmät altaat voidaan tallentaa.

Allas-kohde on yksiosainen eli se ei koostu osista.

Taulukko 21

Allas-kohteen ominaisuustiedot.

Nimi

Määritelmä

Tyyppi

Arvot

Kayttotarkoitus

 

 

Maauima-allas

Koristeallas

Kaivosallas

Maatalousallas

Kalankasvatusallas

Hulevesiallas

Kaatopaikka-allas

Muu allas

Ei tiedossa

OsaHydrologistaVerkostoa

 

Luettelo

Kyllä

Ei

Ei tiedossa

MuuID

Kohteen ID lähdejärjestelmässä

Merkkijono

 

Allas-kohteelle voidaan tallentaa seuraavat geometriat:

  • 2,5D-geometriat
    • Pinta

 

11.5.1. Pinta-geometria

Allas-kohteen Pinta-geometria muodostetaan vaakatasoisena pintana reaalimaailman altaan maan pinnan korkeudessa olevan 2D-laajuuden mukaisesti. Pintaan sisällytetään selvästi havaittavissa olevat altaan reunukset. Epäselviä reunuksia ei sisällytetä pintaan. Jos pinnan reuna on kaareva, pinnan kaarevat sivut muodostetaan murtoviivana. Murtoviivan osan pituus määritellään niin, että murtoviiva täyttää laatuvaatimuksissa määritellyt tarkkuusvaatimukset. Oikaisusta syntyvä virhe on enintään 15 cm.

Jos altaassa on saaria, ne mallinnetaan ”aukkona” altaassa. Saaria ei mallinneta erillisinä kohteina.

Korkeus:

  • Reunuksen alin harjakorkeus eli korkeus jonka ylittävä neste vuotaa pois altaasta.

 

Kuva 18 Vasemmalla reaalimaailman allas ja oikealla (keltaisella) Allas-kohteen Pinta-geometria...
Kuva 18 Vasemmalla reaalimaailman allas ja oikealla (keltaisella) Allas-kohteen Pinta-geometria. Pinta tallennetaan korkeuteen: reunuksen alin harjakorkeus eli korkeus jonka ylittävä neste vuotaa pois altaasta.

Allas-kohteelle voidaan muodostaa KMTK-ID:n avulla yhteys seuraaviin kohteisiin:

  • Osoite
    • Ei vaatimuksia, ei rajoituksia
  • Paikannimi
    • Yhteys enintään yhteen MML:n paikannimirekisterin Paikka-kohteeseen (PNRpaikkaID)