Rakennukset ja rakenteet

Tässä dokumentissa kuvaillaan Kansallisen maastotietokannan (KMTK) Rakennukset ja rakenteet (R&R) -teeman käsitemalli.

Käsitemalli on tarkoitettu KMTK-aineiston tuottajille, laadunvalvojille ja käyttäjille.