Hydrografia

Tässä esiteltävä hydrografian käsitemalli on luonnos. Siihen voi tulla muutoksia vielä syksystä 2019 alkaen, kun Paikkatietoalustan tekninen toteutus tämän teeman osalta käynnistyy.