Hyppää pääsisältöön

INSPIRE-velvoitteet

Kuntien rakennusten ja osoitteiden INSPIRE-velvoitteet hoituvat Paikkatietoalustan avulla

Paikkatietoalustaan tulevat palvelut rakennetaan niin, että ne helpottavat kuntia ja muita tiedontuottajia myös INSPIRE-velvoitteiden täyttämisessä.

Kun kunta tuo rakennus- ja osoitetietonsa Paikkatietoalustaan, on tieto automaattisesti myös INSPIRE-direktiivin mukaisesti harmonisoitu ja tuotu saataville. Toisin sanoen: kun kunta päivittää rakennus- ja osoitetietonsa paikkatietoalustan käsitemallien mukaisesti ja tuo ne yhteiskunnan hyötykäyttöön, tarjoaa Paikkatietoalusta niistä myös INSPIREn mukaiset harmonisoidut tietotuotteet ja tietopalvelut.

Tavoitteena on tarjota kunnille Paikkatietoalustan kautta vastaavanlainen ratkaisu myös muille INSPIRE-direktiivin alaisille paikkatiedoille eli asema- ja yleiskaavoille. Aikataulu ja tarkempi palvelutarjooma näiden osalta varmistuvat myöhemmin. 

Mikä INSPIRE?

INSPIRE-direktiivi eli niin kutsuttu paikkatietodirektiivi velvoittaa useiden valtionhallinnon toimijoiden lisäksi kuntia. Siis käytännössä kaikkia paikkatietoja tuottavia toimijoita.

Kuntien osalta ne paikkatiedot, joita direktiivi koskee, ovat:

  • osoitteet
  • rakennukset
  • ajantasa-asemakaava
  • yleiskaava

Huom! Kuntien INSPIRE-velvoitteet eivät enää koske rakennuskieltoja ja suunnittelutarvealueita. Lue lisää uutisesta: Rakennuskiellot ja suunnittelutarvealueet poistettu kuntien INSPIRE-velvoitteista (8.6.2018)

Kunnat & INSPIRE-velvoite, toimi näin: 

1. Hoida metatiedot kuntoon nykyisen datan ja rajapintojen osalta

2. Ota käyttöön KMTK Rakennukset ja rakenteet -käsitemalli ja tuo rakennustietosi Paikkatietoalustalle
3. Ota käyttöön osoitetietojen käsitemalli (valmistuu syksyllä) ja tuo osoitetietosi Paikkatietoalustalle
4. Ajantasa-asemakaavojen ja yleiskaavojen osalta seuraa Maankäyttöpäätökset-osahankkeen etenemistä ja Paikkatietoalustan viestintää.

Katso videot

Kuntien aineistojen metatiedot haltuun yhdessä minuutissa:

Opi käyttämään paikkatietohakemistoa 10 minuutissa.

Metatiedot voi syöttää Paikkatietohakemistoon vaikka heti! Hakemistoa varten tarvittavat käyttäjätunnukset saa osoitteesta metatieto[ät]maanmittauslaitos.fi.

Mitä direktiivi tarkoittaa?

INSPIRE-direktiivi  (2007/2/EC) on EU-direktiivi, jonka tavoitteena on yhteiskäyttöiset paikkatiedot ja yhteinen paikkatietoinfrastruktuuri. Kun eri organisaatioissa ja valtioissa tuotetut paikkatiedot ovat yhteiskäyttöisiä ja yhteentoimivia, päällekkäinen työ vähenee ja kustannukset laskevat.

Tutustu Maanmittauslaitoksen sivuilla tarkemmin, mitä INSPIRE edellyttää tiedontuottajilta, millainen aikataulu INSPIRE:n toimeenpanolla on ja mitä lainsäädäntöä INSPIRE:en liittyy. 

Mitä vähimmäisvaatimuksia maankäyttöpäätöstiedoille on asetettu INSPIRE-direktiivissä?

Paikkatietoalustan Maankäyttöpäätökset-osahankkeessa selvitettiin maankäyttöpäätöstiedoille asetettuja vähimmäisvaatimuksia, joita esimerkiksi EU:n INSPIRE-direktiivin velvoitteisiin kuuluu. Selvityksen tarkoituksena oli varmistaa, että kansallisesti jo kehitetyt ja tulevaisuudessa kehitettävät tietomallit, esimerkiksi kaavat, ovat kansainvälisten standardien mukaisia. Työn löydökset toimivat pohjana digikaavoituksen edistämisessä.

Tästä työstä on kiteytetty video, joka opastaa pohtimaan vähimmäisvaatimuksia ja niiden toimeenpanoa.

Lisätietoja hankkeesta ja hankkeessa julkaistut raportit ja julkaisut löydät tästä.