INSPIRE-velvoitteet

Uutta!

Helsingin kaupunki on tuottanut materiaalia INSPIRE-toimeenpanoon liittyen. Hyödynnä Helsingin kaupungin toimenpidekaaviota ja toimenpidesuunnitelmaa, kun suunnittelet kuntasi INSPIRE-toimeenpanoa. Lataa aineistot:

Mikä INSPIRE?

INSPIRE-direktiivi eli niin kutsuttu paikkatietodirektiivi velvoittaa useiden valtionhallinnon toimijoiden lisäksi kuntia. Siis käytännössä kaikkia paikkatietoja tuottavia toimijoita.

Kuntien osalta ne paikkatiedot, joita direktiivi koskee, ovat:

 • osoitteet
 • ajantasa-asemakaava
 • yleiskaava
 • rakennukset
 • rakennuskiellot ja suunnittelutarvealueet

Kaikkien tiedontuottajien, eli myös kuntien, tulee:

 • kuvata paikkatietonsa eli tuottaa metatiedot paikkatietohakemistoon
 • tuoda nykyiset "as is" paikkatietonsa rajapintojen kautta saataville
 • tuoda direktiivin mukaisesti harmonisoidut eli yhtenäistetyt paikkatietonsa rajapintojen kautta saataville

Katso video! Kuntien aineistojen metatiedot haltuun yhdessä minuutissa:

Katso video! Opi käyttämään paikkatietohakemistoa 10 minuutissa.

Paikkatietoalusta Inspiroi

Paikkatietoalusta-hanke auttaa kaikkia tiedontuottajia INSPIRE-direktiivin velvoitteiden täyttämisessä. Toisaalta INSPIRE myös auttaa paikkatietoalustaa: paikkatietohakemistoon tuotettavat metatiedot mahdollistavat sen, että paikkatietoalustalle rakennettava älykäs haku löytää kaikki paikkatiedot - kuten kunnan rakennus- ja kaavatiedot. Tällöin ne tiedot, joista on tuotettu metatiedot saadaan todelliseen hyötykäyttöön.

Metatiedot syötetään paikkatietohakemistossa lomakkeella.

Paikkatietoalusta-hankkeessa tehtävät

 • käsitemallit
 • tietotuotteiden muodostamisohjeet
 • rajapinta- ja muut palveluratkaisut

rakennetaan siten, että ne tukevat INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanoa.

Toisin sanoen: kun kunta laatii metatiedot, harmonisoi tietonsa Paikkatietoalusta-hankkeessa yhdessä sovitun mukaisesti ja tuo sekä nykyiset ja että harmonisoidut aineistot paikkatietoalustan kautta saataville, on kunnan INSPIRE-velvoitteet hoidettu.

Metatiedot voi syöttää Paikkatietohakemistoon vaikka heti! Hakemistoa varten tarvittavat käyttäjätunnukset saa osoitteesta metatieto[ät]maanmittauslaitos.fi.

Mitä direktiivi tarkoittaa?

INSPIRE-direktiivi  (2007/2/EC) on EU-direktiivi, jonka tavoitteena on yhteiskäyttöiset paikkatiedot ja yhteinen paikkatietoinfrastruktuuri. Kun eri organisaatioissa ja valtioissa tuotetut paikkatiedot ovat yhteiskäyttöisiä ja yhteentoimivia, päällekkäinen työ vähenee ja kustannukset laskevat.

Tutustu Maanmittauslaitoksen sivuilta tarkemmin, mitä INSPIRE edellyttää tiedontuottajilta, millainen aikataulu INSPIRE:n toimeenpanolla on ja mitä lainsäädäntöä INSPIRE:en liittyy. 

Mitä vähimmäisvaatimuksia maankäyttöpäätöstiedoille on asetettu INSPIRE-direktiivissä?

Paikkatietoalustan Maankäyttöpäätökset-osahankkeessa selvitettiin maankäyttöpäätöstiedoille asetettuja vähimmäisvaatimuksia, joita esimerkiksi EU:n INSPIRE-direktiivin velvoitteisiin kuuluu. Selvityksen tarkoituksena oli varmistaa, että kansallisesti jo kehitetyt ja tulevaisuudessa kehitettävät tietomallit, esimerkiksi kaavat, ovat kansainvälisten standardien mukaisia. Työn löydökset toimivat pohjana digikaavoituksen edistämisessä.

Tästä työstä on kiteytetty video, joka opastaa pohtimaan vähimmäisvaatimuksia ja niiden toimeenpanoa.

Lisätietoja hankkeesta ja hankkeessa julkaistut raportit ja julkaisut löydät tästä.