Kunnille

 

Tule mukaan kuntafoorumiin -banneri

Kunnissa syntyy, kerätään ja ylläpidetään yhteiskuntamme kannalta tärkeimpiä paikkatietoja kuten rakennustietoja, osoitteita ja erilaisia maankäyttöpäätöksiä. Kunnat ovat keskiössä Paikkatietoalusta-hankkeessa.

Paikkatietoalusta on kuntien, valtionhallinnon ja yritysten yhteinen ponnistus, johon kaikkien kannattaa tulla mukaan!

Katso 20 minuutin webinaari siitä, mitä hyötyä paikkatietoalustasta on kunnille.

Miksi kuntani liittyisi paikkatietoalustaan?

Paikkatietoalusta yhtenäistää julkishallinnossa tuotettavat paikkatiedot. Kunnissa tuotettava tieto saadaan paikkatietoalustalta tehokäyttöön koko yhteiskunnassa.

Kunnat hyötyvät paikkatietoalustasta monin tavoin suoraan:

  • Kunnan omat paikkatiedot saadaan paikkatietoalustalta jalostettuna oman kunnan ja kuntalaisten käyttöön: laatuvahtipalvelu auttaa aineistojen laadun varmistamisessa ja maastokohteille luodaan pysyvä tunniste, joka mahdollistaa tiedon entistä monipuolisemman hyödyntämisen päätöksenteossa
  • Yhteistyö naapurikuntien kanssa helpottuu, kun kaikkien tiedot ovat yhteensopivia ja ajantasaisina hyödynnettävissä paikkatietoalustalta
  • Ostopalveluiden hinta laskee, kun konsultit voivat hyödyntää nykyajan vaatimuksia vastaavia paikkatietoja avoimena, muuhun tietoon yhdisteltävissä olevana datana
  • Kunnan verotulot kasvavat, kun verottaja saa ajantasaiset ja kattavat kaava- ja rakennustiedot paikkatietoalustalta
  • Kuntien Inspire-velvoitteet voidaan hoitaa paikkatietoalustan avulla

Paikkatietoalusta hyödyttää kuntia myös välillisesti. Koko julkishallinnon tehostaminen vähentää kuluja. Kansainväliset standardit täyttävä, koko maan kattava ja laadukas paikkatieto mahdollistaa uutta liiketoimintaa. Päätöksenteko voidaan perustaa ajantasaiseen tietoon. Kansalaisten turvallisuus lisääntyy mm. uuden osoitetietojärjestelmän avulla.

Miten saan kuntani mukaan paikkatietoalustaan?

Kaikki kunnat ja muut tiedontuottajat ovat tervetulleita rakentamaan yhteistä paikkatietoalustaa!

Paikkatietoalusta rakentuu teemoittain eli palvelut tiedontuottajille ja valmius vastaanottaa dataa etenee eri tietosisällöittäin.

Ensimmäisenä teemana paikkatietoalustalle viedään rakennus- ja rakennetiedot. Rakennusten ja rakenteiden käsitemalli on jo valmis lukuunottamatta 3D-geometrioiden muodostamisohjeita. Tampereen kaupunki pilotoi talvella-keväällä 2018 käsitemallia 2,5D-geometrioiden muodostamisohjeilla oman rakennustietonsa osalta. Samalla testataan paikkatietoalustan palveluja tiedontuottajille:

  • rajapinta- ja tiedostolatauspalvelua
  • laatu- ja raportointipalvelua
  • pysyvän ID:n palvelua

Syksyllä 2018 tarkentuu aikataulu sille, milloin ylläkuvatut palvelut avataan kaikille kunnille. Kesällä 2018 valmistuu osoitetietojen käsitemalli ja aikataulu tiedontuottajien palveluille.

Juuri nyt kunnan kannattaa toimia seuraavasti:

  1. Tutustu ja hyödynnä käsitemallia 2,5D-geometrioiden muodostamisohjeineen. Jos kuntasi aikoo päivittää rakennustietoja, kannattaa niistä samalla tehdä paikkatietoalustan kanssa yhteensopivia
  2. Seuraa maankäyttöpäätökset -osahankkeen kuntapilottia, jossa kunnat ja järjestelmätoimittajat sekä kaavoittajat määrittelevät tulevaisuuden tietomallipohjaista asemakaavaa ja sen rajapintoja!

Lue lisää

Koostamme näille sivuille tietoa kunnille oleellisista asioista sitä mukaa, kun Paikkatietoalusta-hanke etenee. Tutustu sisältöön sivun vasemmasta laidasta löytyvästä valikosta. 

Tutustu myös hankkeen päällikön, Antti Jakobssonin kalvoihin paikkatietoalustan tavoitetilasta. Lataa pdf tästä. Tutustu myös Kuntien paikkatiedot tehokäyttöön -julkaisuun:

Kuntien paikkatiedot tehokäyttöön -esite

Kaipaatko lisää tietoa Paikkatietoalustasta? Ole yhteydessä info(a)paikkatietoalusta.fi