Kunnille

Kunnissa syntyy, kerätään ja ylläpidetään yhteiskuntamme kannalta tärkeimpiä paikkatietoja kuten rakennustietoja, osoitteita ja erilaisia maankäyttöpäätöksiä. Kunnat ovat keskiössä Paikkatietoalusta-hankkeessa.

Paikkatietoalusta on kuntien, valtionhallinnon ja yritysten yhteinen ponnistus, johon kaikkien kannattaa tulla mukaan!

Miksi kuntani liittyisi paikkatietoalustaan?

Paikkatietoalusta yhtenäistää julkishallinnossa tuotettavat paikkatiedot. Kunnissa tuotettava tieto saadaan paikkatietoalustalta tehokäyttöön koko yhteiskunnassa.

Kunnat hyötyvät paikkatietoalustasta monin tavoin suoraan:

 • Kunnan omat paikkatiedot saadaan paikkatietoalustalta jalostettuna oman kunnan ja kuntalaisten käyttöön: laatuvahtipalvelu auttaa aineistojen laadun varmistamisessa ja maastokohteille luodaan pysyvä tunniste, joka mahdollistaa tiedon entistä monipuolisemman hyödyntämisen päätöksenteossa
 • Yhteistyö naapurikuntien kanssa helpottuu, kun kaikkien tiedot ovat yhteensopivia ja ajantasaisina hyödynnettävissä paikkatietoalustalta
 • Ostopalveluiden hinta laskee, kun konsultit voivat hyödyntää nykyajan vaatimuksia vastaavia paikkatietoja avoimena, muuhun tietoon yhdisteltävissä olevana datana
 • Kunnan verotulot kasvavat, kun verottaja saa ajantasaiset ja kattavat kaava- ja rakennustiedot paikkatietoalustalta
 • Kuntien Inspire-velvoitteet tulee hoidettua paikkatietoalustan avulla

Paikkatietoalusta hyödyttää kuntia myös välillisesti. Koko julkishallinnon tehostaminen vähentää kuluja. Kansainväliset standardit täyttävä, koko maan kattava ja laadukas paikkatieto mahdollistaa uutta liiketoimintaa. Päätöksenteko voidaan perustaa ajantasaiseen tietoon. Kansalaisten turvallisuus lisääntyy mm. uuden osoitetietojärjestelmän avulla.

Miten saan kuntani mukaan paikkatietoalustaan?

Kaikki kunnat ja muut tiedontuottajat ovat tervetulleita rakentamaan yhteistä paikkatietoalustaa!

Paikkatietoalusta rakentuu teemoittain eli palvelut tiedontuottajille ja valmius vastaanottaa dataa etenee eri tietosisällöittäin.

Ensimmäisenä teemana paikkatietoalustalle viedään rakennus- ja rakennetiedot. Rakennusten ja rakenteiden muodostamisohjeet ovat jo valmiit. Tampereen kaupunki pilotoi talvella 2018 muodostamisohjeita oman rakennustietonsa osalta. Samalla testataan paikkatietoalustan palveluja tiedontuottajille:

 • rajapinta- ja tiedostolatauspalvelua
 • laatu- ja raportointipalvelua
 • pysyvän ID:n palvelua

Syksyllä 2018 tarkentuu aikataulu sille, milloin ylläkuvatut palvelut avataan kaikille kunnille. Kevät-talvella 2018 valmistuvat osoitetietojen muodostamisohjeet ja aikataulu niiden tiedontuottajien palveluille.

Juuri nyt kunnan kannattaa toimia seuraavasti:

 1. Tutustu ja hyödynnä rakennusten ja rakenteiden muodostamisohjeita (2,5 D). Jos kuntasi aikoo päivittää rakennustietoja, kannattaa niistä samalla tehdä paikkatietoalustan kanssa yhteensopivia
 2. Osallistu ja ota kantaa: 3D-rakennusten ja -rakenteiden muodostamisohjeet ovat kommentoitavana. Osoitteiden osalta työ etenee kevät-talven 2018 aikana.
 3. Osallistu maankäyttöpäätöksissä kuntien eturintamaan ja ota osaa kuntapilottiin, jossa kuntasi pääsee määrittelemään tulevaisuuden tietomallipohjaista asemakaavaa ja sen rajapintoja!

Lue lisää:

Tutustu alla oleviin esityksiin ja sivun vasemmasta laidasta löytyvän valikon tarjoamiin sisältöihin. Lisäämme näille sivuille tietoa kunnille oleellisista asioista sitä mukaa kun Paikkatietoalusta-hanke etenee. Tervetuloa mukaan!

 

tavoitetila_slide

Kaipaatko lisää tietoa Paikkatietoalustasta? Ole yhteydessä info(a)paikkatietoalusta.fi