Käsitemallit

Käsitemallit on tarkoitettu Kansallisen maastotietokannan tuottajille, laadunvalvojille ja käyttäjille. Käsitemallissa käydään kustakin kohdeluokasta läpi määritelmä, valintakriteerit, ominaisuustiedot, muodostaminen, yhteydet muihin kohteisiin ja elinkaarisäännöt.

Kansallinen maastotietokanta määritellään teemoittain. Linkit teemakohtaisiin käsitemalleihin löytyvät alta ja valikosta. Kaikille teemoille yhteiset ominaisuustiedot tullaan esittämään omana kokonaisuutenaan.

Käsitemalleja julkaistaan sitä mukaa, kun niitä valmistuu. Osa tuodaan nähtäville jo luonnosvaiheessa.

Ajankohtaista

  • Osoitteiden käsitemallin luonnos oli kommentoitavana elokuussa 2019 saakka. (lue uutinen) Käsitemallin uusi versio julkaistaan näillä sivuilla syksyllä 2019.
  • Tieliikenteen käsitemalli oli kommentoitavana helmikuussa 2019 (katso uutinen).
  • Hydrografian käsitemalli oli kommentoitavana tammi-helmikuussa 2019 (katso uutinen). Käsitemallin uusi versio julkaistiin näillä sivuilla kesällä 2019.
  • Maaston käsitemalli oli kommentoitavana marraskuussa 2018 (katso uutinen).
  • Rakennukset ja rakenteet -teemasta tällä sivulla esitetty käsitemalli on luonnoksena JHS 210 -hankkeessa. Kun JHS 210 -suositus julkaistaan, käsitemalli päivitetään sen mukaiseksi.