Käsitemallit

Käsitemallit on tarkoitettu Kansallisen maastotietokannan tuottajille, laadunvalvojille ja käyttäjille. Käsitemallissa käydään kustakin kohdeluokasta läpi määritelmä, valintakriteerit, ominaisuustiedot, muodostaminen, yhteydet muihin kohteisiin ja elinkaarisäännöt.

Kansallinen maastotietokanta määritellään teemoittain. Linkit teemakohtaisiin käsitemalleihin löytyvät alta ja valikosta. Kaikille teemoille yhteiset ominaisuustiedot tullaan esittämään omana kokonaisuutenaan.