Käsitemallit

Käsitemallit on tarkoitettu Kansallisen maastotietokannan tuottajille, laadunvalvojille ja käyttäjille. Käsitemallissa käydään kustakin kohdeluokasta läpi määritelmä, valintakriteerit, ominaisuustiedot, muodostaminen, yhteydet muihin kohteisiin ja elinkaarisäännöt.

Kansallinen maastotietokanta määritellään teemoittain. Linkit teemakohtaisiin käsitemalleihin löytyvät alta ja valikosta. Kaikille teemoille yhteiset ominaisuustiedot tullaan esittämään omana kokonaisuutenaan.

Käsitemalleja julkaistaan sitä mukaa, kun niitä valmistuu. Osa tuodaan nähtäville jo luonnosvaiheessa.

Ajankohtaista

  • Osoitteiden käsitemallin luonnos on kommentoitavana 12.8. saakka (lue uutinen)
  • Tieliikenteen käsitemalli oli kommentoitavana helmikuussa 2019 (katso uutinen).
  • Hydrografian käsitemalli oli kommentoitavana tammi-helmikuussa 2019 (katso uutinen). Luonnos käsitemallista on tulossa näille sivuille keväällä 2019.
  • Maaston käsitemalli oli kommentoitavana marraskuussa 2018 (katso uutinen).
  • Rakennukset ja rakenteet -teemasta tällä sivulla esitetty käsitemalli on luonnoksena JHS 210 -hankkeessa. Kun JHS 210 -suositus julkaistaan, käsitemalli päivitetään sen mukaiseksi.