Tietoa Paikkatietoalustasta

Paikkatietoalusta-hanke yhtenäistää valtion, maakuntien ja kuntien paikkatiedot ja tuo ne myös yritysten ja yhteisöjen saataville. Tavoitteena on yhtenäistää ja parantaa julkisen hallinnon sähköisiä palveluita, parantaa ja tehdä läpinäkyvämmäksi tietopohjaista päätöksentekoa sekä säästää kustannuksia julkisessa hallinnossa. Hanke koostuu kahdeksasta osahankkeesta.

pta_beta_mainos

Hankkeen lähtökohdat

Paikkatietoalusta eli Julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta -hanke on osa hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankekokonaisuutta. Käsitteellä paikkatietoalusta (eng. geospatial platform, location platform) tarkoitetaan järjestelmää, joka mahdollistaa ihmisten, palveluiden ja sovellusten yhteydet toisiinsa.

Hankkeen vastuutahoksi on osoitettu maa- ja metsätalousministeriö. Hankekokonaisuuden valmisteluun osallistuu keskeisinä kumppaneina valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Maanmittauslaitos.

Paikkatietoalustan osahankkeissa on mukana lukuisa joukko muita yhteistyökumppaneita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta.

Katso kaikki yhteistyökumppanit

Paikkatietoalusta-hankkeen suunnitteluvaihe päättyi alkukesästä 2017. Varsinainen toteutus aloitettiin syyskuussa 2017. Paikkatietoalusta-hankkeen ensimmäinen vaihe päättyy vuoden 2019 lopussa. 

Katso esittelyvideo hallituksen digikärkihankkeista!

Hankkeen päätavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda julkishallinnon yhteinen paikkatietoalusta, joka tarjoaa

 • yhteiset spesifikaatiot ja palvelut julkishallinnon tiedontuottajille
 • yhteiset ja yhtenäiset tietoaineistot kaikille tietojen käyttäjille
 • yhteiset käyttäjäpalvelut.

Paikkatietoalusta yhtenäistää valtion, maakuntien ja kuntien paikkatiedot ja tuo ne yritysten ja yhteisöjen saataville. Paikkatietoalustan tarkoitus on

 • yhtenäistää ja parantaa julkisen hallinnon sähköisiä palveluita
 • parantaa ja tehdä läpinäkyvämmäksi tietopohjaista päätöksentekoa
 • säästää kustannuksia julkisessa hallinnossa
 • tuoda julkishallinnon keskeiset paikkatietoaineistot saataville alustaan, jonka varaan yksityissektori voi rakentaa oman palveluekosysteemin.

Hankkeen hyödyt

Paikkatietoalustasta eniten hyötyvät

 • viranomaiset, jotka vastaavat yhteiskunnan perusinfrastruktuurista ja siihen liittyvästä suunnittelusta
 • yritykset, jotka voivat kehittää palvelujaan ja kilpailukykyään tai säästää liiketoimintakustannuksissaan esim. parantamalla logistiikkaa tai riskien hallinta
 • yhteisöt, joilla on mahdollisuus käyttää paikkatietoja uudella tavalla
 • kansalaiset, kun päätöksenteon laatu paranee ja yhteiskunnan säästettyjä varoja voidaan kohdentaa toisaalle.

Kustannussäästöjä syntyy julkisessa hallinnossa, sillä Paikkatietoalusta

 • mahdollistaa tietovarantojen tehokkaan ylläpidon
 • poistaa päällekkäistä toimintaa
 • yhtenäistää aineistoja.

 

Tutustu käyttötapauksiin:

 

Osallistu ja seuraa osahankkeiden etenemistä

pta beta
Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristö on avattu 20.9.2018. Tule tutustumaan palveluun!

Paikkatietoalusta koostuu kahdeksasta osahankkeesta. Voit seurata kaikkia osahankkeita tilaamalla Paikkatietoalustan uutiskirjeen ja seuraamalla Paikkatietoalustaa sosiaalisessa mediassa. Pääset mukaan osahankkeiden toimintaan osallistumalla tapahtumiin.

Tilaa Paikkatietoalustan uutiskirje

Katso Paikkatietoalusta-hankkeen viimeisimmät vlogit

Paikkatietoalustan tapahtumakalenteri

Lisätietoja

Hankepäällikkö Antti Jakobsson, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

 

KMTK

Kansallinen maastotietokanta -ohjelma  luo Suomeen digitaalisen, yhtenäisen ja nykypäivän tarpeita vastaavan paikkatietovarannon.

KMTK-ohjelma

Maankäyttö

Maankäyttöpäätökset-hankkeessa luodaan hallinnointiperiaatteet ja kriteerit harmonisoiduille maankäyttöpäätöstiedoille.

Maankäyttöpäätökset

Tukipalvelut

Paikkatietojen tukipalvelut -hankkeessa tuetaan paikkatietoalustan käyttöönottoa ja kehitetään uuteen alustaan liittyviä toimintamalleja

Tukipalvelut

Maakunta

Maakunta-osahankkeessa kehitetään maakuntien toimijoiden paikkatiedon yhteiskäyttöä ja yhteentoimivuutta.

Maakunta

Tekninen alusta

Tekninen alusta -osahanke vastaa paikkatietoalustan teknisestä toteutuksesta.

tekninen alusta

INSPIRE

Osahankkeen päätavoitteena on luoda viranomaisten käyttöön yhteinen ympäristö, jonka avulla INSPIRE-direktiivin velvoitteita voidaan toteuttaa helposti ja kustannustehokkaasti.

INSPIRE

Osoitteet

Osoitetietojärjestelmä-osahankkeen tavoitteena on muodostaa valtakunnallinen osoitetietojärjestelmä.

Osoitteet

Satelliitti

Satelliittikuvien prosessointi ja jakelu -osahanke tuottaa satelliittikuvamosaiikkeja ja tuo ne käyttäjien ulottuville paikkatietoalustan kautta.

satelliitti

Seuraa hankkeen etenemistä