Yhteentoimivaa ja turvallista paikkatietoa

11.4.2019

Paikkatietoalusta-hankkeessa on arvioitu kokonaisturvallisuutta ja pohdittu, millaisia uhkakuvia paikkatietojen aikaisempaa suuremman tehokäytön mahdollistamiseen liittyy.

data yhteiskunnassa

Paikkatiedoilla on suuri merkitys yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden näkökulmasta. Esimerkiksi palo- ja pelastustoimen toimivuus on hyvin riippuvainen paikkatiedosta. Paikkatietojen reaaliaikaisuus ja niiden mahdollisimman helppo saatavuus mahdollistaa sen, että erilaiset palvelut, joilla turvataan yhteiskuntaa toimivat moitteettomasti. Toisaalta voidaan ajatella, että liiallinen avoimuus lisää riskiä väärinkäytöksille, kun tietoja yhdistellään turvallisuutta vaarantaen. Usein kyse on ihmisille tärkeistä, yksityisistäkin tiedoista kuten osoitteista ja rakennuksiin liittyvistä tiedoista. 

Paikkatietoalusta-hankkeessa on arvioitu kokonaisturvallisuutta ja pohdittu, millaisia uhkakuvia paikkatietojen aikaisempaa suuremman tehokäytön mahdollistamiseen liittyy. Paikkatietojen uhkakuvia ei tähän mennessä ole kovinkaan paljon käsitelty ja osin toimijat eivät ole tunnistaneet mahdollisia riskejä. Tarkoitus on nyt puuttua tähän ja ryhtyä tarvittaviin toimiin sekä järjestää myös tarvittavaa tukea erityisesti viranomaisille ja kunnille.

Turvallisuusryhmä ottaa kantaa uhkakuviin

Yhteentoimivan paikkatiedon ekosysteemin hallintamalliin ehdotetaan turvallisuusryhmää, joka ottaa kantaa paikkatietojen riskeihin ja uhkakuviin. Tarkoitus on päästä joustavaan yhteistyöhön turvallisuusviranomaisten ja tietoa tuottavien tahojen kanssa. Lainsäädännön kehittämistarve on tunnistettu ja tarkoitus on viedä tätä eteenpäin paikkatietopolittiisen selonteon toimenpideohjelmien kautta.

– Kun Paikkatietoalusta aikanaan on koko yhteiskunnan käytössä, mahdollisia uhkia ovat esimerkiksi palveluhyökkäykset ja yritykset päästä käsiksi tietoihin, joilla käyttäjällä ei ole oikeutta. Myös tietojen manipulointiyritykset ovat mahdollisia. Olemme myös miettineet, millaisen riskin aiheuttaa myös se, että palvelut eivät ole käytettävissä esimerkiksi verkkovian vuoksi, hankepäällikkö Antti Jakobsson summaa. 

Tietosuojasta pidetään hyvää huolta

Paikkatietoalusta ei itsessään sisällä yksityisten ihmisten henkilötietoja. Paikkatiedot voivat kuitenkin joissain yhteydessä olla myös henkilötietoja, kun sijainti voidaan yhdistää henkilöön. Palvelussa on saatavilla vain julkiseksi todettua, julkishallinnon tuottamaa tietoa yhteisesti sovittujen käyttöperiaatteiden mukaisesti. Käyttöperiaatteiden ja käytön seurannan avulla pyritään varmistumaan, että tietoa käytetään oikein ja tietosuoja ei vaarannu.

Yhteentoimivan paikkatiedon ajatus perustuu paikkatiedon saamiseksi käyttöön mahdollisimman helposti ja laadukkaana. Nykyinen kotimainen ja kansainvälinen lainsäädäntö pyrkii siihen, että paikkatiedot ovat yhteiskäyttöisiä ja käytössämme on yhteinen paikkatietoinfrastruktuuri. Riskejä ei kuitenkaan oteta, kun tietoa laitetaan jakoon. 
– Kohteiden saatavuutta ei rajoiteta rajoittamisen ilosta vaan siksi, että se on tarpeen. Meille on kuitenkin tärkeää, että tiedot ovat jaossa yrityksille ja yhteisöille, jotta ne saadaan aidosti tehokäyttöön. Paikkatietoalustan käyttöperiaatteiden avulla voidaan hallita käyttöä.

Tavoitteena on että yhteentoimivan paikkatiedon ekosysteemin ja paikkatietoalusta-tukipalvelun avulla  voidaan lisätä yhteiskunnan turvallisuutta ja toimivuutta.

– Meillä on mahdollisuus yhtenäistää tietoekosysteemien kautta tietopolitiikkaa, auditoida rajapintoja, saada käsittelyprosessit hallintaan strukturoiduilla menetelmillä ja varmistaa, että jaossa oleva aineisto on varmasti laadukasta. Nämä kaikki asiat vahvistavat kokonaisturvallisuutta, eivät vähennä sitä, Jakobsson muistuttaa.