Älykäs paikkatieto muuttaa arkesi

6.6.2019

Työpaikalle lähtiessäsi sinut noutaa kotiovelta robottiauto, joka kuljettaa turvallisesti perille. Liikenteessä ei enää ole ihmiskuljettajia, vaan liikenne on täysin automatisoitu. Lounastauolla saat sovelluksesta reaaliaikaisen tiedon, missä lounasravintoloissa on vielä vapaita paikkoja. Edellä mainittu voi kuulostaa kaukaiselta, mutta voi olla digitalisaation ja tekoälyn ansiosta pian totta. 

Robotti ajamassa autoa

Kun suunnitellaan uusia ihmiskeskeisiä palveluja, kuten liikenteen ratkaisuja, tarvitaan yhteentoimivaa ja yhtenäistä paikkatietoa.
 
– Itseohjautuvia robottiautoja kehitetään koko ajan entistä varmemmiksi kuskeiksi. Ne opettelevat ajamista virtuaalisesti miljoonien kilometrien verran ja ne joutuvat ratkomaan eteen tulevia tilanteita, valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Aleksi Kopponen analysoi. 
 
Paikkatiedoille ja sitä tarjoaville palveluille kohdistuu siis merkittäviä laadullisia vaatimuksia. Paikkatietoalustan tavoite on yhtenäistää sekä digitalisoida kuntien, valtion ja maakuntien tuottamia paikkatietoja. Tuloksena on laadukas paikkatieto, joka on helposti kaikkien hyödynnettävissä.
 
Yhtenäisen paikkatiedon avulla pystytään myös tehostamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä sekä tekemään laadukasta tutkimustyötä. Nuorten syrjäytymiseen perehtynyt Me-säätiö uutisoi vuonna 2018 Suomessa olevan yli 60 000 työelämästä ja koulutuksesta syrjäytynyttä nuorta. 
 
– Tekoäly pystyy löytämään säännöllisyyksiä suuresta määrästä dataa, minkä pohjalta pystymme ryhmittelemään profiileja. Voimme tätä kautta kohdentaa paremmin tarvittavan palvelun oikealle alueelle ja kohderyhmälle, Kopponen selittää.

Muuttuva energiasektori hyödyntää paikkatietoja

Vuonna 2019 suomalaiset kuluttivat osansa maapallon luonnonvaroista jo huhtikuun alussa. Jos kaikki ihmiset eläisivät kuten suomalaiset, tarvitsisimme jopa 3,8 maapalloa (WWF). Tähän on myös reagoitu tuoreessa hallitusohjelmassa.
 
Energiateollisuus on yksi niistä tahoista, jotka ovat avaintoimijoita ilmastomuutoksen torjumisessa. Jo nyt paikkatietoja hyödynnetään vihreän energian lisäämisessä.
 
Smart Energy Finland -ohjelman päällikkö Helena Sarén avaa energia-alalla pitkään kestänyttä murrosta. Kiihtyvän digitalisaation myötä kuluttajan rooli on muuttumassa. Asiakkaat voivat valita, suosivatko he uusiutuvia tai uusiutumattomia energianlähteitä.
 
– Kuluttaja ei tule myöskään olemaan jatkossa pelkkä kuluttaja, vaan samalla energiantuottaja. Omalla katollaan aurinkopaneelien avulla tuotettua sähköä voi myydä jakeluverkossa muille käyttäjille, Sarén toteaa.
 
Energia-alan innovaatioissa joudutaan pohtimaan juuri paikkatietoja, sillä luonnonolosuhteet ja maastonmuodot vaihtelevat jo pelkästään Suomessa merkittävästi. Yritykset joutuvat myös miettimään, mitä kautta niiden on järkevintä kuljettaa raaka-aineensa tehtaisiin tai tuotteensa kuluttajille, jotta se olisi taloudellisesti kannattavaa.
 
– Mitä enemmän haluamme panostaa uusiutuviin energianlähteisiin, sitä paremmin meidän on hyödynnettävä dataa. Millä alueella tuulee tarpeeksi, jotta sinne olisi kustannustehokasta rakentaa tuulipuisto.

Helppokäyttöisyys vie voiton

Sarénin mielestä voittajia tulevaisuudessa ovat ne yritykset ja tahot, jotka osaavat hyödyntää dataa palveluissaan. Kuluttajan kannalta palvelun tulee olla mahdollisimman helposti käyttöönotettava ja käytettävä.
 
–  Useilla energiayhtiöllä on sovellus, joka osaa arvioida kotiosoitteeni perusteella, millaisen aurinkopaneelisarjan tarvitsen, ja millainen tuottavuus ja kannattavuus sillä olisi. Kuluttajan on helpompi tehdä täten ostopäätös, Sarén kertoo.
 
Paikkatiedoilla on merkittävä potentiaali yritysten liiketalouden ja julkishallinnon kannalta. Hyödyntämistä pitäisi kohdistaa myös sellaisille sektoreille, joissa sitä ei ole osattu hyödyntää monimutkaisten rajapintastandardien tai tiedon hajanaisuuden vuoksi. Juuri tähän Paikkatietoalusta-hankkeessa pyritään puuttumaan tuomalla aineisto helposti saataville.

Lue myös: