Hankkeen aikataulu

Hanke käynnistyi vuonna 2017. Syksyllä 2017 siirrytään valmisteluvaiheeseen II ja toteutusvaiheeseen I.

Hankkeen aikataulun kaaviokuva

Toteutusvaiheessa projektoidaan ja toteutetaan valmisteluvaiheen aikana valmistellut ja päätetyt suunnitelmat. Toteutusvaiheen organisointi noudattaa hankkeen organisoinnin yleiskuvaa, mutta tarkentuu valmisteluvaiheen linjausten mukaisesti.

Hankesuunnitelmaa täydennetään toteutusvaiheen suunnitelmalla valmisteluvaiheen lopuksi.