Webinaarissa 14.5. kuultiin Maakunta-osahankkeen kuulumisia

15.5.2019

Maakunta-uudistus kaatui, mutta Paikkatietoalustan Maakunta-osahankkeen työ ei lopu. Paikkatietoalustan webinaarissa käsiteltiin Maakunta-osahankkeen tavoitteita ja, missä hankkeessa mennään tällä hetkellä.

Webinaarin vetäjänä toimi tällä kertaa Maakunta-osahankkeen hankekoordinaattori Lena Hallin-Pihlatie. Hän kävi läpi, missä Maakunta-osahankkeessa ollaan tällä hetkellä menossa. Webinaarissa käsiteltiin myös osahankkeen jatkosuunnitelmia sote- ja maakuntauudistuksen kaatumisen jälkeen ja mikä on tilanne hankkeessa kehitteillä olevien palvelujen osalta.

- Tarpeet paikkatietojen käytölle ja paremmalle yhteen toimivuudelle eivät ole poistuneet, summaa HallinPihlatie tilannetta maakuntauudistuksen kaatumisen jälkeen.

Maakunta-osahankkeella on useita tavoitteita. Näistä tavoitteista Hallin-Pihlatie esitteli tarkemmin kolmea, joihin ollaan kehittämässä erilliset pilottipalvelut. Kolme tavoitetta ovat selvittää maakuntatason toimijoiden kannalta keskeisten paikkatietoaineistojen kehittämistarpeita, tukea Laatuvahdin käyttöönottoa maakuntien liitoissa maakuntakaava-aineistojen osalta sekä selvittää olisiko Indekstointipalvelulle tarvetta.

- Ensimmäisen pilottipalvelun eli Rajapintapalvelun taustalla on viime syksynä toteutettu Yhtenäiset tietomallit selvitys, jonka tavoitteena oli tunnistaa erityisesti maakuntatason toimijoiden näkökulmasta keskeisimmät paikkatietoaineistot, joiden tietosisältöjen tulisi olla valtakunnallisesti yhteneviä tai joiden tietojen tulisi olla nykyistä paremmin saatavilla, Hallin-Pihlatie kertoo Rajapintapalvelun tavoitteista.

Rajapintapalvelun pilotoinnin teemaksi valikoitui Suojelualueet. Pilotointia lähdettiin toteuttamaan Metsähallituksen Uljas-tietojärjestelmästä keskittyen erityisesti Natura-luontotyyppeihin.

Toinen pilottipalvelu on Laatuvahtipalvelu, jonka avulla maakuntien liitot voivat tarkistaa, ovatko he vieneet/tuottaneet maakuntakaava-aineistonsa tietokantapohjaan yhtenäisellä ja laadukkaalla tavalla.

- Laatuvahtipalvelu tullaan testaamaan maakuntakaavojen osalta toukokuussa, Hallin-Pihlatie kertoo.

Kolmannen palvelun eli Indeksointipalvelun taustalla on ollut Indeksointipalvelun käyttötarveselvitys, jonka tavoitteena oli selvittää, olisiko tarvetta palvelulle, joka sijoittaa paikkatietokohteita aluejakoihin.

- Selvityksessä tuli ilmi useita käyttökohteita eri toimijoille, kuten SOTE-sektorilla palveluverkon suunnitteluun ja ympäristöpuolella ympäristön vaikutusten arviointiin sekä ympäristölupien myöntämiseen ja valvontaan, toteaa Hallin-Pihlatie.

Tutustu mainittuihin raportteihin ja selvityksiin täällä.

Maakunta-osahankkeen verkkosivut