Valtion suojelualueiden biotooppitietoja voidaan nyt tarkastella avoimen rajapinnan avulla

16.12.2019

Metsähallituksen Uljas-tietojärjestelmästä julkaistiin avoin rajapinta valtion suojelualueiden biotooppitiedoista. Työ toteutettiin yhteistyössä Paikkatietoalusta-hankkeen Maakunta-osahankkeen kanssa.

Esimerkkiote suojelualueiden biotooppikuvioiden rajauksista
Esimerkkiote suojelualueiden biotooppikuvioiden rajauksista

Valtion suojelualueiden biotooppikuviot -rajapinta on merkittävä, sillä vastaavanlaista avointa rajapintaa ei ole tehty Metsähallituksessa aiemmin. Uuden rajapinnan luominen oli tärkeää siksi, että Metsähallituksella on kattava valtakunnallinen aineisto, jonka tiedot palvelevat niin viranomaisia, konsultteja kuin myös tiedettä, tutkimusta ja asukkaitakin.

Mukana rajapinnan toteuttamisessa olivat Metsähallituksen luontopalvelut sekä Maakunta-osahankkeessa työskentelevät paikkatietosuunnittelija Miina Vainio Pirkanmaan liitosta ja kehitysinsinööri Mikko Hynninen Suomen ympäristökeskuksesta.  

- Uudella rajapinnalla voidaan tukea esimerkiksi maankäytön ja liikenteen suunnittelutyössä tehtäviä vaikutusten arviointeja, kertoo Vainio rajapinnan mahdollisista hyödyistä tulevaisuudessa. Eri suojelualueiden biotooppitietoja voidaan tarkastella ja seurata rajapinnan avulla ja sitä voidaan hyödyntää myös erilaisessa tutkimus- ja suunnittelutyössä luonnon tilan kuvaukseen ja arviointiin.

Biotooppikuvioiden tietosisältö on hyvin monipuolinen. Tietoa löytyy esimerkiksi kasvillisuusluokasta, puuston kehitysluokasta, suoryhmästä ja Natura 2000 -luontotyypistä. Aineistoa on kerätty maastoinventoinneilla ja ilmakuvatulkinnoilla jo vuodesta 1996 alkaen.

Rajapinta on käytettävissä esimerkiksi QGIS sekä ArcGIS ohjelmalla ja se on julkaistu kolmessa eri muodossa WMSWFS ja ESRI REST. Voit tutustua Valtion suojelualueiden biotooppikuviot -rajapintaan lisää Metsähallituksen sivuilla, jossa on linkki tietosuojaselosteeseen ja metatietoihin, joista löytyvät myös osoitteet itse aineistoon.