Uudet kuvamittausteknologiat käyttöön kunnissa – tutustu ohjeistuksiin

27.1.2020

Paikkatiedon tuottamisessa käytettävä kuvaustekniikka on kehittynyt nopeasti viime vuosina. Perinteisen pystyilmakuvauksen ohella tärkeiksi teknologioiksi ovat kohonneet viistoilmakuvaus sekä maanpäällä liikkuvilta alustoilta tehtävä 360-mobiilikartoituskuvaus. Nämä tekniikat mahdollistavat ympäristön kokonaisvaltaisemman ja yksityiskohtaisemman tarkastelun.

Viistoilmakuvista tuotettu RGB-väreillä värjätty pistepilvi
Viistoilmakuvista tuotettu RGB-väreillä värjätty pistepilvi.

Uudet kuvamittausteknologiat -projektissa (KMTK-UTEK/es) tutkittiin, miten viistoilmakuvausta ja 360-mobiilikartoituskuvausta voisi käyttää tietolähteinä paikkatiedon tuotannossa kunnissa osana tulevaa Kansallista maastotietokantaa. Projektin tavoitteena oli madaltaa kynnystä uusien kuvamateriaalien mittauskäytölle.

Viistoilmakuvausta käytetään tyypillisesti kaupunkimallien tuottamiseen (mesh-mallit, teksturointi) ja näin esimerkiksi kaupunkisuunnittelun tukena. 360-kuvaukselle selkeät käyttökohteet ovat kohteiden visuaalinen seuranta ja valvonta sekä infraomaisuuden kartoitus ja hallinta. Projektissa tuotettiin ohjeistukset, joita kunnat voivat käyttää jatkossa apuna viistoilmakuvausten ja 360-mobiilikartoitusten tuotannossa ja tilaamisessa.

Projektissa tuotettiin myös tieteellinen artikkeli, joka julkaistiin arvostetussa Remote Sensing -julkaisussa. Artikkelissa käsitellään 360-mobiilikartoituskuvien hyödyntämistä kartoitustarkoituksiin. Tutkimuksen tulokset toivat varmuuden siihen, että mobiilikartoituksella voidaan päästä kartoituksen kannalta riittävän tarkkoihin tuloksiin.