Tuore selvitys: Paikkatietojen tehokäytöllä on Suomessa valtava taloudellinen potentiaali

7.11.2018

Vain noin 22 % vuotuisesta taloudellisesta potentiaalista, joka liittyy paikkatietojen tehokäyttöön on toteutunut Suomessa. Vuotuiset taloudelliset hyödyt ovat noin 13 miljardia euroa, josta toteutunut vasta 3 miljardia. Paikkatietojen tehokäytöllä on Suomessa siis valtava taloudellinen potentiaali. Tämä selvisi Spatineon The economic value of spatially enabled services in Finland - Including the impact of the Geospatial Platform -selvityksestä.

Spatineon selvityksen kuva tulevaisuuden ekosysteemien paikkatietohyödyntämisestä.
Paikkatietojen rooli tulevaisuuden ekosysteemeissä.

Spatineon julkaisemassa tuoreessa The economic value of spatially enabled services in Finland - Including the impact of the Geospatial Platform -selvityksessä arvioidaan, että Paikkatietoalustan tuomat suorat taloudelliset hyödyt Suomessa voisivat olla 150 miljoonaa euroa ja epäsuorat hyödyt 400 miljoonaa eli kaikkiaan mahdollinen potentiaali kasvaa jopa 550 miljoonaan euroon alkaen vuodesta 2025, kun Paikkatietoalustan palvelut toimivat koko laajuudessaan. Arvio perustuu Paikkatietoalustasta tehtyyn kustannus-hyötyanalyysiin ja siinä on otettu huomioon ne palvelut ja aineistot, jotka Paikkatietoalusta tuo tarjolle, kun alusta on kokonaisuudessaan käytössä.

Paikkatietoalustan potentiaali on siis merkittävä ja onnistuessaan kiihdyttämään eri ekosysteemien paikkatietojen käyttöä, voidaan varmistaa laajalla rintamalla merkittävät säästöt ja taloudellinen kasvu. Tämä on suomalaisen yhteiskunnan ja yritystoiminnan kehittämisen näkökulmasta keskeinen tavoite.

Hyötyjä kaikille ekosysteemeille

Paikkatietoteknologiaa sekä yhdisteltäviä paikkatietoja voidaan käyttää laajasti sekä julkisella puolella sekä yksityisellä puolella. Selvityksessä keskityttiin neljään ekosysteemiin: biotalouden, rakennetun ympäristön, sosiaali- ja terveysalan sekä liikenteen paikkatietojen käytön näkökulmiin. 

Suurin potentiaali, 5,9 miljardia euroa liittyy rakennettuun ympäristöön. Kehittyneemmissäkin ekosysteemeissä, joissa paikkatietoja on pitkään käytetty tehokkaasti, on edelleen valtavasti potentiaalia: biotaloudessa potentiaalinen arvo paikkatietojen tehokkaamman hyödyntämisen seurauksena on 1,2 miljardia euroa ja liikenteen osalta 1,9 miljardia. Tämä potentiaali saadaan käyttöön, jos käytetään rohkeasti uutta teknologiaa ja hyödynnetään paikkatietoja nykyistä innovatiivisemmin.

Sosiaali- ja terveysalan ekosysteemissä paikkatietoja toki hyödynnetään, mutta potentiaalia on vaikea arvioida realistisesti, sillä tutkittua tietoa on edelleen varsin vähän. Spatineon arvion mukaan hyödyt voisivat olla yli 500 miljoonaa euroa vuodessa. Paikkatietojen tehokäytön avulla voidaan johtaa ja kehittää paremmin esimerkiksi soteuudistustyötä. Säästynyt raha ja aika voitaisiin sijoittaa esimerkiksi suoraan asiakastyöhön.

Spatineon selvitys on meta-analyysi kotimaisista ja kansainvälisistä selvityksistä ja tutkimuksista, joissa paikkatietojen käytön arvoa ja vaikutusta taloudellisesta näkökulmasta on selvitetty viime vuosina. Kansainvälisten selvitysten osalta niiden tuloksia sovelletaan Suomeen ja suomalaisiin olosuhteisiin. Jotta tulkinta onnistui parhaalla mahdollisella tavalla ja tuloksiin voi luottaa, haastateltiin analyysivaiheessa myös useita paikkatietoalan ammattilaisia.  

Selvitys on luettavissa englanniksi tästä.

Katso Spatineon Jaana Mäkelän webinaari, jossa esitellään selvityksen tuloksia tarkemmin: