Testaa Paikkatietoalustan indeksointipalvelua

15.1.2020

Paikkatietoalustan uudesta indeksointipalvelusta on avattu pilottiversio, jonka tarkoituksena on testata indeksointipalvelun konseptin toimivuutta.

Indeksointipalvelun pilottiversio on nyt avoimesti kaikkien testattavissa. Indeksointipalvelun avulla voit sijoittaa paikkatietokohteita (esimerkiksi rakennuksia tai osoitteita) aluejakoihin, jotka voivat olla joko hallinnollisia alueita, palveluverkkoja tai esimerkiksi tilastoruutuja.

Jos indeksointipalvelu olisi tuotannollisessa käytössä, se voisi toimia työkaluna niin viranomaisille kuin yrityksillekin suunnittelun ja päätöksenteon tukena. Indeksoinnin avulla voidaan arvioida esimerkiksi alueelle sijoitettavien laitosten tai palveluiden vaikutusta alueen väestöön. Indeksointipalvelua voisi hyödyntää palveluverkkoanalyysien ja suunnitelmien tekemiseen esimerkiksi sote-sektorilla, erilaisiin ympäristövalvonnan tehtäviin ja ylipäänsä palveluverkosto- ja aluesuunnittelun työkaluna. 

Indeksointipalvelun taustalla on ajatus paikkatietojen entistä laajemman hyödyntämisen edistämisestä. Indeksointipalvelun avulla muutkin kuin paikkatiedon ammattilaiset voisivat hyödyntää paikkatietoon pohjautuvia analyysejä. Indeksointipalvelua voisi hyödyntää myös erilaisten lisäarvopalveluiden pohjana.

Pilottiversio on testattavissa helmikuun 2020 loppuun saakka. Pilotin koealueena on Tampereen kaupunki. 

Voit jättää palautetta suoraan sähköpostitse osoitteeseen esa.tiainen(at)maanmittauslaitos.fi.

Kokeile indeksointipalvelun pilottia: https://pta-index.herokuapp.com/ 

Tutustu myös alla olevaan videoon, joka esittelee palvelun käyttöä. Palvelun on toteuttanut Ubigu Oy.

Guidance video in english for how to use the Indexing service.