Tampere mukana alusta saakka – missä mennään nyt?

13.1.2020

Tampereen kaupunki on ollut aktiivisesti mukana Paikkatietoalusta-hankkeessa, mm. työstämässä KMTK-rakennusten ja -rakenteiden käsitemallia. Kaupungissa aloitettiin myös mittava rakennustiedon käsittely käsitemallin mukaiseksi. Tampere on testannut rajapintoja ja tiedontuottajapalveluita, joista saadun kokemuksen pohjalta palveluita on viety eteenpäin.  

Kuva Tampereen yli. Visit Tampere/Laura Vanzo
Visit Tampere/Laura Vanzo

Tampere lähti mukaan hankkeeseen, kun kaupungissa todettiin että on aika ruveta tallentamaan tietoa uudella tavalla ja kansallisesti yhteensopivana. 
– Oli tiedossa, että työtä riittää mutta näin jälkikäteen oli ihan hyvä, ettei aavistanut mitä työ paljastaa, koska silloin olisi voinut murehtia liikaa etukäteen, kaupungingeodeetti Anna Mustajoki sanoo virnistäen ja jatkaa:
 
– Tässä kävi, kuten helposti missä tahansa remontissa: kun yhtä kulmaa lähdetään korjaamaan, huomataan että koko talo vaatii remonttia. Työn edetessä nimittäin huomattiin, että tilanne on paljon monimutkaisempi kuin aluksi ajateltiin.

Monet asiat kytkeytyvät toisiinsa ja niihin kaikkiin Tampere ei pysty yksin vaikuttamaan.
 
– Meillä oli tavoitteena, että prosessit tehostuvat ja esimerkiksi teknisiä mahdollisuuksia kehitetään, automatisointia saadaan eteenpäin ja voidaan jatkossa keskittyä olennaiseen. Matkan varrella ajatus on jalostunut. Tampereen prosesseja on lähdetty muuttamaan jo, mutta kokonaisuus ja potentiaali on paljon isompi, Mustajoki sanoo.

Muutosvalmiuden monet puolet

Tampereella on edetty pienin askelein ja Anna Mustajoki mainitsee muutosvalmiuden merkityksen. Jokainen kunta voi kehittää omaa muutosvalmiuttaan. Muutosvalmius syntyy, kun sekä johto että henkilöstö sitoutuu muutokseen, muutosta johdetaan ja muutokseen on riittävästi osaamista ja tukea. Henkilöstö tarvitsee uutta osaamista, osallistamista ja kannustusta työhön. Tulevaisuuden tavoitteet vaikuttavat myös esimerkiksi rekrytointeihin.
 
– Aikaisemmin prosessimme ovat perustuneet tiettyyn mittakaavaan tehdyn karttakuvan tuottamiseen ja tiedot kerättiin tätä tuotetta varten. Nyt eletään digitaalisen tietovirtauksen aikaa. Ei riitä, että katsotaan omia prosesseja ja yhtä tietotarvetta vaan tieto on saatava virtaamaan läpi useiden eri prosessien. Käytännössä esimerkiksi rekrytointitilanteessa meidän pitää miettiä, millaista osaamista tarvitsemme etenkin tulevaisuudessa vaikka tähän liittyen, Mustajoki kertoo.

Selitä hyödyt johdolle

Kun uudistetaan tiedontuotannon prosesseja, ratkaisuja etsitään teknologiasta. ICT on kuitenkin vain väline. Sillä on toki oma roolinsa, mutta Anna Mustajoen mukaan suurin jumppa tehdään prosessin muuttamisen kanssa – ja silloin tarvitaan innovatiivisuutta tekijöiltä ja hyviä päätöksiä kunnan johdossa. Kyse ei ole aina rahasta, vaan tahtotilasta. Jos itsellä on innostusta kehittämiseen, johdolle kannattaa viedä laskelmat ja lisää tietoa kehittämisen hyödyistä.
 
– Kun suunnittelija saa keskittyä suunnitteluun, eikä aikaa pala esim. lähtötietojen etsimiseen, niin samalla toiminta tehostuu. Kunnissa johto toivoo tehostamista ja tässä on mahdollisuus perustella kehityshankkeita. Perusteluja kannattaa etsiä myös kuntalaiskokemuksen parantumisesta eli miten paikkatietoprosessien paraneminen vaikuttaa kuntalaisten elämään ja asiakaskokemukseen,  Mustajoki kertoo.

Yksin ei tarvitse yrittää

Tampereella on hyödynnetty Paikkatietoalustan Laatuvahti-palvelua, ja se on ollut mm. yksi apukeino rakennustiedon laadun parantamiselle. Anna Mustajoki naurahtaa, että sitä voi aina kuvitella että aineisto on hyvässä kunnossa, mutta vasta laadun testaaminen antaa realistisen kuvan aineiston tilasta. 
 
– Laatuvahtia on kehitetty yhdessä ja laatukriteereihin on voinut vaikuttaa. Tämä on ollut hyvää yhteistyötä, Mustajoki pohtii.
 
Tampere on ollut tärkeä kumppani KMTK:n kehittämisessä ja yhteistyö jatkuu, vaikka hanke on päättyy. Tehdystä pohjatyöstä, tiedosta ja kokemuksesta hyötyvät kaikki nykyiset ja tulevat Laatuvahdin ja Tallennuspalvelun käyttäjät. 
 
– Kunnat ovat erilaisia ja käyttäjät varmasti törmäävät uusiin ongelmiin käyttäessään Paikkatietoalustan palveluita. Ne on kuitenkin ihan mahdollista ratkaista. Kun jotakin saadaan aikaiseksi, niin tulokset jaetaan muiden kanssa. Kannustan kaikkia tulemaan verkostoihin kuulolle ja mukaan yhteistyöhön, Mustajoki kehottaa.