Selvitykset ja materiaalit

Hankkeessa tehtyjä selvityksiä julkaistaan tällä sivulla. Materiaali on vapaasti hyödynnettävissä.

Lokakuussa 2017 on valmistunut kaksi raporttia, joissa on selvitetty, millaisia julkisia paikkatietoalustoja Euroopassa on, minkälaisia teknologioita näissä alustoissa on käytetty, minkälaisia palveluita ja aineistoja alustat tarjoavat sekä minkälaisia kehityssuuntia paikkatietoalustoilla on nähtävissä.