Ruotsin matka kohti paikkatietojen tehokkaampaa käyttöä on alkanut

16.5.2019

Ruotsin maanmittauslaitos Lantmäteriet on selvittänyt edellytykset sille, miten paikkatiedot saataisiin kansallisesti paremmin saataville. Tähän ratkaisuksi tarjotaan paikkatietoalustaa.

Viraston raportissa esitellään edellytyksiä ratkaisu-, kustannus- ja toteuttamissuunnitelmaehdotuksien muodossa. Raportti on viety eteenpäin hallitukselle, jolta toivotaan toimenpiteitä jo vuoden 2019 aikana. Raportissa esitetään myös yli 600 miljoonan kruunun investointiehdotus.

Päällimmäinen tavoite on lisätä asuntorakentamista digitalisaation avulla tehostamalla rakentamisprosesseja. Kun näin tehdään, rakentamisesta tulee nopeampaa ja edullisempaa. Paikkatiedot ovat olennainen osa rakentamisprosesseja, joiden aikana käsitellään valtavasti erilaisia tietoja. Nykyiset rakentamisprosessit ovat hitaita, kun asianmukaiset ja ajantasaiset tiedot ovat vaikeasti saatavilla tai vaikeasti löydettävissä. Selvää on, että tietojen pitäisi olla virheettömiä ja digitalisoituja, jotta prosesseja pystytään tehostamaan.

Lue koko julkaisu ruotsiksi tästä.