Palautepyyntö: Rakennusten ja rakenteiden JHS-suosituksen toinen vaihe

14.2.2019

Suositus pohjautuu Paikkatietoalusta-hankkeessa ja KMTK-ohjelmassa tuotettuun Rakennukset ja rakenteet -käsitemalliin. Suosituksen tavoitteena on kehittää rakennusten ja rakenteiden paikkatietojen hallintaa julkisessa hallinnossa ja varmistaa, että rakennusten ja rakenteiden paikkatiedot olisivat yhdenmukaisia ja laadukkaita koko maassa.

Tutustu toisen vaiheen luonnokseen ja anna palautetta julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan sivuilla. Jätä kommenttisi viimeistään 13.3.2019. 

Suositusta pidetään tarpeellisena

Ensimmäisellä palautekierroksella saatiin yhteensä 152 palautetta yhteensä 21 organisaatiosta, joista kuntia oli 11. 

Palautteenantajat pitävät suositusta tarpeellisena. Arvio väitteelle: ”Suositus on tarpeellinen.” asteikolla 1 - 5 (5 =samaa mieltä) sai keskiarvon 4,8. Kukaan ei vastustanut suositusta.

JHS-työryhmä kiittää kaikkia kommentointiin osallistuneita:

– Vain palautteen avulla tästä suosituksesta tulee oikeasti toimiva. Hienoa, että näin moni on jo antanut oman panoksensa. Kommentointi on kaikille avointa ja toivomme tällä toisellakin kierroksella edelleen mahdollisimman runsaasti palautetta niin käyttäjiltä kuin tuottajiltakin, sanoo työryhmän editori Pekka Luokkala

Ensimmäisen palautekierroksen jälkeen tehtyjä muutoksia:

•    Suosituksen tarvetta on perusteltu tarkemmin johdannossa.
•    Luettavuutta on parannettu lisäämällä kuvia ja kuvien tulkintaa helpottavia tekstejä. Esim. Rakennusten katosten mallintamisesta on nyt uudet kuvat ja UML-kaaviot on nyt selitetty myös kirjallisesti. Myös liitteinen välisistä suhteista on piirretty UML-kaavio.
•    Kohdeluokkien ja ominaisuustietojen nimet on kirjoitettu oikealla suomen kielellä eli eivät enää ole koodikieltä: RakennuksenOsa -> Rakennuksen osa.
•    Rakennuksen määritelmää on tarkennettu määritelmällä yksittäisen rakennuksen rajautumisesta. Tavoitteena on, että geometriat ja ominaisuustiedot voidaan yhdistää yhdeksi paikkatietokohteeksi (on aina olemassa vastinrakennus)
•    Rakennuksen jakaminen rakennuksen osiin vain silloin kun siitä on hyötyä. Ei kriittisiä mittoja joiden ylittyessä rakennus jaetaan osiin. Vältetään turhaa osittamista, joka on pahimmillaan haitallista tiedon käyttökelpoisuudelle.
•    Suhde maanpintaan -ominaisuustietoa on yksinkertaistettu. Päällekkäisten kohteiden järjestyksestä ei tallenneta tietoa.
•    Valintakriteerit määritelty uudelleen ja lisäksi kohteet on luokiteltu tärkeysluokkiin. Valintakriteerit ja tärkeysluokka yhdessä kertovat mitkä kohteet kuuluu kartoittaa.

Webinaari 26.2. 

Rakennusten ja rakenteiden JHS-suosituksen työstämisestä kuullaan lisää webinaarissa tiistaina 26.2. klo 10.30. Webinaarin vetää JHS-työryhmän editori Pekka Luokkala.

Lisätiedot: Pekka Luokkala, pekka.luokkala(at)maanmittauslaitos.fi.