Paikkatietoalustan tulevat kyselypalvelut pohjautuvat WFS 3.0 -standardiin – testaa jo nyt

24.6.2019

Voit kokeilla rajapintojen toimivuutta beta-palvelujen kautta. 

Paikkatietoalusta-hankkeessa on päätetty toteuttaa tiedon hyödyntäjille suunnatut paikkatiedon kyselypalvelut kehitteillä olevan OGC WFS 3.0 -standardiluonnoksen mukaisina. Tämä mahdollistaa nykyaikaiset, tehokkaat ja ohjelmistokehittäjien näkökulmasta suoraviivaiset REST/JSON -rajapinnat, jotka ovat suorituskykyisiä myös suurilla aineistomäärillä. 

WFS 3.0 -tietopalveluita julkaistaan ensin Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristössä rajatulle käyttäjäjoukolle. Palveluita tuotetaan lisää sitä mukaa kun Paikkatietoalustan koontitietokantaan saadaan uusia aineistoja.

Hanki käyttöoikeus ja ota palvelut käyttöön

Ensimmäisenä saataville on tuotu Rakennukset WFS 3.0 beta, joka tarjoaa kyselyrajapinnan rakennusten ja rakennusten osien paikkatietokohteille, jotka on tallennettu Kansalliseen maastotietokannan (KMTK) rakennukset ja rakennelmat -teeman mukaiseen tietovarastoon. 

Rajapintojen koekäyttö edellyttää käyttöoikeutta kehitys- ja koulutusympäristöön. Voit hakea käyttöoikeutta beta.paikkatietoalusta.fi-sivuston kautta.

Kun Paikkatietoalustan tuotantokäyttö alkaa vuonna 2020, uudet tietopalvelut julkaistaan kahtena eri versiona: avoimen datan versiona, jossa tietosisältöä on rajattu sekä rajoitettuina tietopalveluna, jossa tietosisältöä ei ole rajattu. Rajoitetun tietopalvelun käyttö on luvanvaraista ja perustuu sopimuksiin. Kaksi eri versiota perustuu tietosuojakysymyksiin, sillä esimerkiksi rakennusten osalta on tunnistettu ominaisuustietoja, joita ei luokitella avoimeksi dataksi. Alkuvaiheessa rajapintojen sisältö on identtinen, kun aineisto saadaan Maastotietokannasta. Avoin ja luvanvarainen versio poikkeavat toisistaan siinä vaiheessa, kun Paikkatietoalustan koontikantaan aletaan saada aineistoa kunnista.

Testaa nimistön ja maastotietojen WFS 3.0 betaa

Keväällä 2019 julkaistiin testattavaksi myös nimistön ja maastotietojen WFS 3.0 -beta-palvelu, joka on osa Maanmittauslaitoksen paikkatiedon kyselypalvelua. Näitä rajapintoja voi testata vapaasti, eikä niiden käyttö edellytä käyttöoikeutta. Kokeile ja anna palautetta! Lue lisää:

Palautetta palveluiden toimivuudesta voi lähettää info(a)paikkatietoalusta.fi tai suoraan palveluiden kehittämisestä vastaaville: Teemu Sipilä ja Jakob Ventin (sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi). 

Lisätietoa palveluiden kehittämisestä julkaistaan Paikkatietoalusta.fi:ssä syksyn 2019 aikana.