Paikkatietoalusta etenee – katso webinaarin tallenne

12.2.2019

Paikkatietoalustan vuoden 2019 ensimmäisessä webinaarissa kuultiin, missä hankkeessa mennään nyt, kun hankekautta on enää kymmenen kuukautta jäljellä.

– Yksi keskeinen viesti on, että hanke etenee suunnitellusti, hankepäällikkö Antti Jakobsson toteaa.

– Ekosysteemien omistajat, eli ministeriöt, päättävät, miten PTA-hankkeen tulokset näkyvät vuodesta 2020 lähtien. Jatkokehittäminen tapahtuu paikkatietopoliittisen selonteon toimenpideohjelman mukaan.

Vuoden 2019 aikana ehtii kuitenkin tapahtua vielä paljon. Kevään aikana Paikkatietoalustalle on tulossa uusina palveluina muun muassa satelliittikuvien tilauspalvelu, katselu- ja latauspalveluiden pilotteja sekä sisäänkäyntien ja kulkupisteiden keräämiseen tarkoitettu Osoitehaavi, jota pilotoidaan Lempäälän kunnan kanssa. Tulossa on myös Paikkatietoalustan sisältöä visualisoiva Suomigrammi-palvelu.

Hankkeen keväässä korostuu yhteistyö viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Jakobsson muistuttaa, että julkisorganisaatiot ehtivät vielä lähteä mukaan edistämään paikkatiedon tehokäyttöä omassa organisaatiossaan innovaatiokilpailun kautta. Viimeinen hakupäivä kilpailuun on 15.2.

– Ideana on, että jo hankkeen aikana tulisi uusia innovaatioita, miten viranomaiset voisivat Paikkatietoalustaa hyödyntää, Jakobsson kertoo.

Kymmenet kunnat ovat jo hakeneet käyttöoikeutta Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristöön, ja kuntayhteistyötä tiivistetään tänä vuonna entisestään. Kunnille suunnattuista sisällöistä keväällä nousee esiin myös osoitetiedot. Osoitteet kuntoon -innovaatiokilpailussa haetaan työkaluja kuntien avuksi osoitteiden laadunparannustyöhön, ja kunnat voivat nyt myös hakea mukaan laatuanalyysiin, jonka avulla kunta saa tietoonsa osoitetietojensa puutteet ja mahdolliset ongelmakohdat.