Paikkatiedot – uhka vai mahdollisuus ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuudelle?

21.5.2019

Paikkatietojen turvallinen käyttö pohdituttaa monia. Sijaintitietojen avulla ihmisiä voidaan profiloida hyvinkin tarkkaan. Toisaalta paikkatiedoissa piilee samalla myös valtava potentiaali ihmisten arjen ja yhteiskunnan turvallisuuden parantamiseksi.

Kybermaailmassa asiat verkottuvat toisiinsa.
Turvallisuus ja tiedon joustava jakaminen sitä tarvitseville eivät sulje toisiaan pois.

Lomakuukausien aikana sosiaalinen media täyttyy matkakuvista. Harva käyttäjä tulee ajatelleeksi, että oma sijainti voi samalla päätyä myös murtovarkaiden tietoon. Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll pitää esimerkkiä hyvin klassisena tapauksena paikkatietoihin liittyvistä riskeistä.
 
–  Tahaton kyberuhka voi syntyä, jos rankka myrsky katkoo verkkoyhteydet. Jos häiriön takana on joku ulkopuolinen taho, kuten toinen valtio, puhumme hybridivaikuttamisesta, Limnéll toteaa.
 
Henkilötietojen lisäksi paikkatietojen kyberuhkiin liittyvät myös radiotekniset uhat, jotka voivat lamaannuttaa jopa lentoliikenteen.

Kenellä on vastuu kyberturvallisuudesta?

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija Juhani Eronen huomauttaa, että palveluntarjoajalla on lähtökohtaisesti vastuu myös tietoturvasta, sillä se kerää käyttäjien dataa ja hyödyntää sitä liiketoiminnassaan. Samaa mieltä on Limnéll, mutta hän korostaa myös kansalaisten vastuuta.
 
– Jos lataat älypuhelimeesi vaikkapa taskulamppusovelluksen, niin miksi kyseiselle sovellukselle pitäisi antaa lupa kerätä paikkatietojasi?
 
Paikkatietoalusta-hankkeessa turvallisuus on keskeisessä roolissa, kun puhutaan siitä mitä paikkatietoja jaetaan ja miten – riskejä ei oteta. Jokaisen paikkatiedon tuottajan ja tietoa jakavan tulee tunnistaa vastuunsa.
 
Limnéllin mielestä myös kansalaisille tulisi tarjota koulutusta kyberturvallisuudesta, koska tällä hetkellä opettelemme vielä digimaailman pelisääntöjä.
 
Kansalaisten kyberturvallisuuden kannalta ongelmaksi muodostuu teknologian nopea kehitys, jossa lainsäädännön on vaikea pysyä mukana, sillä lainvalmistelu voi kestää vuosia. Lainsäädännön vaikeutta lisää myös se, ettei se saa liikaa rajoittaa innovatiivisuutta, jotta uusia ohjelmistoja ja alustoja pystytään rakentamaan.
 
Tavoitteena onkin nyt luoda Suomeen maailman innovatiivisin paikkatiedon ekosysteemi. Huomioitavaa on, että turvallisuus ja tiedon joustava jakaminen sitä tarvitseville eivät sulje toisiaan pois. Paikkatietoalusta-hankkeessa kehitetään mahdollisuuksia yhtenäistää tietopolitiikkaa, auditoida rajapintoja, hallita tiedon käsittelyä sekä varmistaa, että jaossa oleva aineisto on varmasti laadukasta. Tämä kaikki vahvistaa kokonaisturvallisuutta.

Tulppa tietovuotoihin

Isot ulkomaalaiset yritykset, kuten Google ja Facebook, keräävät aktiivisesti käyttäjien dataa sovellustensa tai palveluidensa kautta. Tästä on usein käyttäjälle paljon hyötyä ja etua – kuluttajalle räätälöidään sopivia ja häntä aidosti kiinnostavia sisältöjä. Samalla dataa kuitenkin valuu valtavasti Suomen rajojen ulkopuolelle.
 
Sekä Limnéll että Eronen muistuttavat, että digitalisaatio on ennen kaikkea mahdollistaja, joka voi merkittävästi helpottaa kansalaisten arkea. Paikkatietojen avulla pystymme esimerkiksi löytämään entistä nopeammin kadonneen ihmisen tai navigoimaan entistä paremmin ympäristössämme.
 
Olennaista paikkatietojen tehokkaammalle hyödyntämiselle on, että julkishallinnon tuottama ja julkaisema paikkatieto on yhteentoimivaa: paikkatieto saadaan mahdollisimman helposti ja laadukkaasti käyttöön. Paikkatietoalusta-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa turvallinen ja yhteentoimiva paikkatietoekosysteemi, mihin myös nykyinen kotimainen ja kansainvälinen lainsäädäntö pyrkii.
 
Turvallisuuden asiantuntijat pitävät tärkeässä osassa kokonaisuuden hallintaa. Kuka kerää dataa, miten sitä säilytetään, miten dataa käytetään? Mitä tietoa voidaan jakaa avoimena, mitä ei ja millaisia riskejä tietojen yhdistämisestä voi seurata?

  • Jos sinulla on kysyttävää paikkatietojen turvallisuuteen liittyen, lähetä kysymys pta.turvallisuus(a)paikkatietoalusta.fi.

Lue myös: