Paikkatiedon tulevaisuus käsittelyssä kevään ensimmäisessä webinaarissa

8.2.2018

Paikkatietoalustan kevään ensimmäinen webinaari käsitteli paikkatiedon tulevaisuuden trendejä.

webinaari viisi tärkeää trendiä kuvitus

Miten paikkatiedon arkipäiväistyminen, älykkäät kaupungit, avoimuuden tarve ja toisaalta yksityisyyden suoja vaikuttavat paikkatiedon käyttöön nyt ja tulevaisuudessa? Millainen vaikutus niillä on Kansallisen Maastotietokannan kehittämiseen? Näitä teemoja käsiteltiin kevään ensimmäisessä Paikkatietoalusta-hankkeen webinaarissa 6.2, jonka veti Teemu Saloriutta Maanmittauslaitokselta, Paikkatietoalustan KMTK-ohjelmasta. 

Webinaarin jälkeen oli mahdollisuus kommentoida ja keskustella aiheesta. 

Yksi keskeinen digitalisaatiohankkeisiin liittyvä uhka on, että hankkeessa tehty työ menee hukkaan, jos sidosryhmät ja tärkeät toimijat eivät saa riittävästi tietoa hankkeen tavoitteista tai kokevat, ettei heidän näkökulmiaan oteta huomioon. Uhkaa voi torjua ainakin yhteistyötä lisäämällä.
– On tärkeä saada alusta asti sidosryhmät mukaan näihin prosesseihin. Tiedontuotannon nykytilanteen on muututtava riittävän nopeasti, jotta tiedon käyttäjien on jatkossa helpompi saada tieto käyttöön, Saloriutta pohti. 

Keskustelussa nostettiin esiin myös EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutuksiin paikkatietoalustan näkökulmasta. Vaikka KMTK-aineisto ei sinänsä sisällä henkilötietoja, GDPR tulee vaikuttamaan järjestelmän rakentamiseen. On ratkaistava millä tavalla tietoa kirjataan ja kenellä on siihen oikeus, sekä miten tiedontuottajien toimintaa voidaan seurata ja kuka sitä tekee.
– Tämä on juuri näin eli kyllä tietosuoja-asetuksen velvoitteet vaikuttavat KMTK-järjestelmään ja ne otetaan huomioon, Saloriutta kommentoi. 

Keskustelun lopussa nousi esiin kysymys rahoituksen tulevaisuudesta. Miten datan keruuta rahoitetaan ja onko siihen ajateltu jo tietynlaisia rahoitusmalleja, kysyttiin. 
– Liiketoimintamallit, ylläpito ja sen rahoitusmalli ovat työn alla ja pohdinnassa ministeriötasolla. Oman vaikutuksensa työstämiseen tuo paikkatietopoliittinen selonteko, joka etenee eduskuntakäsittelyyn kevään aikana, Paikkatietoalusta-hankkeen johtava asiantuntija Heli Laaksonen kommentoi. 

Katso webinaaritallenne:
 

Katso kevään webinaarien aikataulu tästä.