Osoitteet kuntoon -innovaatiokilpailun lähtölaukaus

8.3.2019

Osoitteet kuntoon -innovaatiokilpailun kick off pidettiin Pasilassa

Innovaatiokilpailussa etsitään konkreettista ratkaisua, joka helpottaisi kuntia osoitetietojen korjaamisessa ja laadun parantamisessa. Kilpailu kiinnosti yrityksiä ja määräpäivään mennessä saatiin yhteensä 29 hakemusta. Mukaan kilpailuun valittiin neljä yritystä tiimeineen: Digia, Gispo, Honkio ja Tieto.

Innovaatiokilpailu, ja sen myötä syntyvät ratkaisut, on tärkeä etappi matkalla kohti Osoitteet-osahankkeen tavoitetta saada osoiteasiat paremmalle tolalle Suomessa. Osoiteasiat on nostettu viime aikoina esille myös poliittisessa keskustelussa.

– Asia on tunnistettu laajalti sellaiseksi, joka ei ole tällä hetkellä kunnossa. Eduskunnassa hyväksyttiin loppuvuodesta paikkatietopoliittinen selonteko, ja siinäkin korostetaan osoitteiden kunnostamista. Odotamme innolla tämän hankkeen tuloksia, kertoo johtaja Jurkka Tuokko Maanmittauslaitoksesta.

Innovaatiokilpailu toteutetaan yhteistyössä innovatiiviseen hankintaan erikoistuneen Industryhackin kanssa. 

– Perinteisesti hankintaa tehdessä hankinnan kohde on tullut määritellä tosi tarkasti, ja sitten vain kilpailuttaa sille toteuttaja. Uusi hankintalaki on onneksi tehnyt mahdolliseksi, että voidaan ensin speksata tarve – siis ongelma, joka pitäisi ratkaista. Sen lisäksi että haetaan ratkaisuja, etsitään myös sopivia tiimejä ongelman ratkaisuun, Industryhackin Anna Korpela avaa avoimen innovaatiokilpailun ideaa.

Ketterä ja kokeileva eteneminen

Kilpailun starttitilaisuudessa mukana oli myös kisassa yritysten rinnalla kulkevat mentorit. Mentoreina toimii sekä Maanmittauslaitoksen ja Paikkatietoalusta-hankkeen että kuntien edustajia. Etenkin kuntien näkökulma on ideoiden jatkokehittämisessä tärkeää, kun tavoitteena on aidosti toimiva ja kuntia hyödyttävä ratkaisu.

Kilpailu etenee ketterin ja kokeilevin menetelmin. Tiimit tapaavat toisiaan ja mentoreita yhteisissä lähityöskentelypäivissä kevään aikana. Ratkaisuehdotuksia sparraillaan yhdessä mentoreiden kanssa, ja lupaavimmat ideat etenevät pilotointivaiheeseen, jossa niitä testataan ja kehitetään eteenpäin. Varsinainen innovaatiokumppani, tai kumppanit, valitaan lopullisten tarjousten perusteella toukokuun loppupuolella.

Osoitteet-osahankkeen vetäjä Paula Ahonen-Rainio on myös tyytyväinen siihen, että kilpailuun saatiin mukaan osaavia ja motivoituneita tekijöitä. 

– Hienoa, että olemme nyt täällä ja voimme pian esittää konkreettisia keinoja, joiden avulla voidaan saada osoiteasiat parempaan kuntoon Suomessa.