Miten Paikkatietoalusta-hankkeen matka päättyy? Katso webinaarin tallenne

3.9.2019

Paikkatietoalustan hankekausi päättyy vuoden lopussa. Syksyn ensimmäisessä webinaarissa hankepäällikkö Antti Jakobsson punoi yhteen tämän hetken tilannetta ja valotti, mitä syksyn aikana on vielä suunnitelmissa.

Mitä Paikkatietoalusta-hankkeessa on saatu aikaan? Kysymystä miettii varmasti jo moni, kun hankekautta on enää neljä kuukautta jäljellä. 

Hankepäällikkö Antti Jakobsson nostaa tärkeimpänä saavutuksena esiin käsitemallien sekä laatu- ja elinkaarisääntöjen määrittelyn, jota hankeessa on tehty yhdessä alan toimijoiden ja paikkatiedon tuottajien kanssa.

 – Tämän nostan ykköseksi, koska se on iso muutos siihen maailmaan, missä olimme ennen hanketta. Määrittelyitä oli olemassa, mutta ne eivät olleet yhteisesti määriteltyjä. Nyt ollaan pääsemässä siihen tilanteeseen, että on sovittu yhdessä eri toimijoiden kanssa, miten paikkatiedot tässä maassa tulevaisuudessa määritellään.

Ulospäin varmasti näkyvin tuotos on Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristö (beta.paikkatietoalusta.fi), joka julkaistiin jo viime syksynä ja jonne on vuoden aikana tuotu lukuisia uusia toimintoja ja palveluita. Keskeisimpänä palveluna Jakobsson nostaa esiin Laatuvahdin, jota voi pitää ihan kansainvälisessä mittakaavassakin merkittävänä saavutuksena. 

Näkyvä ponnistus on ollut myös Kansallisen maastotietokannan koontietokanta, joka mahdollistaa yhteisen tiedonhallinnan hajautetussa tiedontuottamisympäristössä. 

– Sellaistakaan elinkaaren hallintaa sisältävää koontitietokantaa ei maailmalta juurikaan löydy, Jakobsson sanoo.

Hankkeen suurimpana tavoitteena on ollut edistää paikkatietojen hyödyntämistä. Jakobsson kertoo, että hankkeen edetessä loppuaan on syntynyt visio yhteentoimivan paikkatiedon ekosysteemistä. Miten visiolle käy, saadaan tietää viimeistään Paikkatietoalustan loppuseminaarissa, joka järjestetään Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä 19. marraskuuta.

Paljon ehtii tapahtua vielä tätäkin ennen. Katso tallenteelta myös osahankekohtaiset tarkemmat näkymät syksylle.