Luvassa lasersäteitä ja pistepilviä – 5.6. webinaarin kooste ja tallenne

7.6.2018

Tiistain 5.6. webinaarissa Laser2020-projektin päällikkö, johtava asiantuntija Juha Kareinen kertoi projektin tavoitteista ja siitä, miten Suomeen lähdetään rakentamaan uutta Kansallista laserkeilausohjelmaa.

Lentokone lentää metsän yllä
Laserkeilauksella saatavaa tietoa voi hyödyntää muun muassa metsien inventointiin.

Maanmittauslaitos on laserkeilannut Suomea jo vuodesta 2008. Tavoitteena on saada katettua ensimmäisen kerran koko Suomi laserkeilausaineistolla vuoden 2019 loppuun mennessä. Laser2020-projektissa tähyillään jo tulevaan: siihen, miten Suomen toinen keilauskierros – Kansallinen laserkeilausohjelma –  toteutetaan vuodesta 2020 lähtien.

– Tämän hetken visiona on, että viiden vuoden aikana katettaisiin Suomi pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Vuosittain keilattavaksi tulisi noin 70 000 neliökilometriä. Nykyisin ollaan keilattu vuodessa noin 60–65 000 neliökilometriä, Kareinen kuvailee.

Uutta laserkeilausohjelmaa rakennetaan yhteistyössä laserkeilausaineistoja hyödyntävien organisaatioiden ja muiden kumppaneiden kanssa. Maanmittauslaitoksen lisäksi mukana ovat muun muassa Finavia, Liikennevirasto, Puolustusvoimat, Suomen Metsäkeskus ja Suomen ympäristökeskus.

– Laserkeilausaineistoa käytetään tällä hetkellä esimerkiksi korkeusmallituotantoon, metsien inventointiin, lentoesteiden kartoitukseen, tulvamallinnukseen, maaperäkartan tekemiseen ja arkeologisten kohteiden etsimiseen, Kareinen kertoo.

Ensimmäiset testikeilaukset käynnissä

Ohjelman ensimmäiset testikeilaukset tehtiin toukokuun lopussa Porin ja Akaan alueella. Ensimmäinen kierros tehtiin nykyistä tekniikkaa edustavalla Riegl-keilaimella. Kesän aikana edessä on vielä toiset keilauslennot uudemman tekniikan SinglePhoton-keilaimella. Testilentojen avulla määritellään uudelle keilausohjelmalle sopiva tekniikka, jolla saadaan käyttötarpeita vastaavaa aineistoa.

– Porin alueella testataan rakennusten mallintamista, tulvamallien päivittämistä ja lentoesteiden tulkintaa. Akaan alueella puolestaan testataan metsäinventointia tiheämmästä aineistosta, Kareinen kertoo. 

Testikeilausten tavoitteena on tuottaa aineistoa, jonka pistetiheys on 8 pistettä neliömetriltä, kun se nykyisessä laserkeilausaineistossa on vain 0,5 pistettä. Uuden tekniikan avulla keilauslennot voidaan tehdä paljon nykyistä korkeammalta. 8 pisteen aineistoa saadaan jopa 3750 metrin korkeudelta, kun nykyisellä tekniikalla keilaukset tehtäisiin alle kahdesta kilometristä.

– Korkeampi lentokorkeus säästää kustannuksia, sillä kerralla saadaan skannattua suurempi alue, Kareinen sanoo.

Uusia laserkeilausaineistoja saatavilla kesän jälkeen

Testikeilauksista saatava aineisto tuodaan saataville avoimena datana, ensimmäisten testien aineistot jo elokuun aikana. Aineisto tulee saataville ensisijaisesti latauspalvelun kautta, mutta samalla myös selvitetään keinoja tuoda aineisto selainpohjaisesti kaikkien tutkittavaksi. Asiakastarpeita ja jakelun keinoja pohditaan etenkin KMTK-Pistepilvet-projektissa

Lisää tietoa Laser2020-projektin ja Kansallisen laserkeilausohjelman tilanteesta kuulemme jälleen syksyllä.

– 5.11. järjestetään Paikkatietomarkkinoilla laserkeilausseminaari. Käytettävästä keilaustekniikasta, parametreista, keilausohjelmasta ja rahoituksesta on tuolloin varmasti jo hyvä näkemys, Kareinen vinkkaa.

Laser2020-projektisivut

Katso webinaarin tallenne tästä: