Kuntien rakennustiedot kuntoon Väestötietojärjestelmään – linkitystyö käynnissä

23.1.2020

Suomen rakennustietoja ylläpidetään valtakunnallisesti kahdessa eri järjestelmässä. Järjestelmien yhteentoimivuus antaisi paremmat edellytykset rakennustietojen laajempaan hyödyntämiseen. Tilanne voi parantua, kun järjestelmien välillä luodaan tunnusyhteys. Tästä kuultiin webinaarissa 21.1. Katso tallenne!

Väestötietojärjestelmä sisältää kuntien rakennusvalvonnassa syntyvät rakennukset ja niihin liittyvät laadukkaan ominaisuustiedot. Geometriatietona on tallennettu sijaintipiste. Väestötietojärjestelmässä on tällä hetkellä noin 3,6 miljoonaa rakennusta. Maastotietokannan sisältö sen sijaan perustuu Maanmittauslaitoksen omaan kartoitukseen ja pääpaino on laadukkaassa geometriatiedossa. Maastotietokannassa on noin 5,5 miljoonaa rakennusta, sisältäen kaikki sellaisetkin rakennukset, jotka eivät ole käyneet läpi rakennuslupaprosessia. MML:n nykyisessä aineistossa rakennusten geometriana on 2,5D-alue ja tulevaisuudessa lisäksi 3D-geometriat. 

Ongelmia aiheutuu muun muassa siitä, että Väestötietojärjestelmään tallennetuissa rakennustiedoissa sijaintipiste on monessa tapauksessa eri kuin rakennuksen oikea sijainti. 

– Tässä joudutaan ongelmiin siinä, ettei rakennuksen geometriatietoa ja attribuuttitietoa voida yhdistää kokonaiseksi paikkatietokohteeksi. Joissakin tapauksissa on vaikea esimerkiksi määritellä kiinteistön verotusarvoja, koska ei olla ihan varmoja, mitkä rakennukset kiinteistöllä sijaitsee, kertoo rakennukset ja rakennelmat -teeman aineistovastaavana Maanmittauslaitoksessa toimiva Pekka Luokkala.

Ratkaisuksi Maanmittauslaitoksessa on käynnistetty linkitysprosessi, jossa etsitään vastinrakennukset molemmista järjestelmistä ja tallennetaan maastotietokannan rakennuksille Väestötietojärjestelmän PRT- eli pysyvä rakennustunnus. Kunnille toimitetaan raportti sijaintien korjausehdotuksista. Kunta tulisi korjata sijainnit omassa järjestelmässään ja toimittaa korjatut tiedot väestötietojärjestelmään. Näin aineiston laatu paranee ja rakennustieto palvelee erilaisia käyttötapauksia aikaisempaa luotettavammin.   

Massapäivitykset Väestötietojärjestelmään

Kunnat voivat viedä rakennusten ja osoitteiden sijaintitietojen korjaukset Väestötietojärjestelmään massapäivityksenä. Jos korjausten tekeminen ei onnistu rajapinnan kautta tai VTJ-ylläpitokäyttöliittymällä, muutosten toimittamiseen on olemassa valmis excel-taulukko. 

Webinaarin lopuksi heräsi keskustelua siitä, että tietojen ylläpitäminen monessa eri järjestelmässä ja varsinkin excel-taulukoiden kanssa häärääminen tuo kunnalle melkoisen työtaakan. Sovellusasiantuntija Leila Kivistö DVV:stä kertoi, Digi- ja väestötietovirastolla on valmius ottaa vastaan myös yksittäisten tietojen korjauksia rajapinnan kautta, jos tiedon lähettäminen kunnan järjestelmästä vain on mahdollista. 

Lisätietoa ja taulukot massapäivityksiä varten: www.paikkatietoalusta.fi/tiedotkuntoonvtj

Katso myös viime viikon webinaari: Askeleet KMTK-muotoiseen tietoon

Oletko kiinnostunut rakennustietojen linkitystyöstä?

Mukaan on ilmoittautunut jo 90 kuntaa, mutta työtä jatketaan vielä tulevinakin vuosina. Työtä tehdään Maanmittauslaitoksen resurssien puitteissa. Lisätietoa voit kysyä kuntayhteyshenkilönä toimivalta Jaakko Uusitalolta. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi. 

Tunnusyhteys on samalla myös ensimmäinen askel kohti uuden JHS-suosituksen mukaista rakennustietoa. Tutustu suositukseen ja katso myös viime viikon webinaari.