Kuntien paikkatietojen ylläpidon selvitys on julkaistu

1.3.2019

Selvityksessä avattiin muun muassa kuntien valmiuksia tuoda aineistoja paikkatietoalustalle. Kysely pohjautuu 50 kunnan haastatteluun.

Paikkatietoalusta tilasi selvitystyön, jonka tavoitteena oli luoda ajantasainen käsitys siitä, minkä laatuisia ja tyyppisiä paikkatietoja sekä millaisia rajapintavalmiuksia kunnissa on tällä hetkellä. Selvityksen perusteella Paikkatietoalusta-hankkeessa ja KMTK-ohjelmassa voidaan tehdä oikeaan tilannekuvaan perustuvia teknisiä ratkaisuja, jotta kuntien tiedonsiirto paikkatietoalustalle olisi mahdollisimman helppoa. Selvitystyön toteutti JWM-Engineering Oy.

Selvityksen pohjaksi haastateltiin 50 kuntaa. Aihealueina haastattelussa olivat rakennukset, osoitteet, uudet tuotantojärjestelmät, maankäyttöpäätökset, tiestöt, kuntien välinen yhteistyö, laadunvarmistus, aineistojen jakaminen sekä Paikkatietoalustan tieto- ja tukipalvelut. Mitään suurta yllätystä selvitys ei tuottanut, vahvistaa Paikkatietoalustan palveluiden käyttöönotosta vastaava asiantuntija Jussi Immonen.

– Kysely vahvistaa niitä oletuksia, mitä meillä on. Esimerkiksi rakennusten osalta tiedetään, että ylläpito- ja tuotantoprosessit vaihtelevat ja paikkatietoaineistojen laadussa on paljon vaihtelua. Kysely vahvisti meille sen, että meidän on oltava valmiita palvelemaan hyvin erilaisia kuntia ja haasteet vaihtelevat kunnittain, hän sanoo.

Kyselyssä tuli esiin myös kuntien laadunvarmistuksen moninaiset tavat.  
– Kunnilla ei ole yhtenäistä tiedon laadun varmistamiseen liittyvää prosessia. Jokainen kunta mittaa laatua eri tavalla ja myös muodostamisohjeita tulkitaan eri tavoin. Kun tehdään yhtenäistä kansallista tietovarantoa, on harmonisoinnilla ja yhtenäisyydellä tärkeä rooli.  Siksi tärkeää on, että pystymme tukemaan kuntia yhtenäisen laadun varmistamiseksi, Jussi Immonen pohtii.

Tällä hetkellä Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristössä kunta voi testata oman rakennusaineistonsa laatua suhteessa JHS 210-suositukseen. JHS 210 Paikkatiedon käsitemalli: Rakennukset ja rakenteet -suositusluonnoksen uusi versio on nyt kommentoitavissa 13.3.2019 saakka. Lue lisää

Osoitetietojen osalta tulokset olivat positiivisia yhteistyön jatkamisen näkökulmasta.
– Vastaajien mukaan kunnissa on tehty osoitteiden perusparannustyötä, tosin emme kyselyllä saaneet vielä selville millaista työtä ja kuinka paljon. Joka tapauksessa tilanne näyttää olevan kohtuullisen hyvä ja pääsemme luottavaisin mielin etenemään osoitteiden viemisessä yhteiseen järjestelmään, Immonen summaa. Osoitteiden osalta kevään aikana on kunnille tarjolla laatuanalyysipalvelu, josta voit lukea lisää tästä.

Kyselystä saatu tieto on jo tehokäytössä. Kuntakiertue alkaa huhtikuun alussa ja siihen mennessä kuntien työtä helpottavia työkaluja ja tukimenetelmiä tarkistetaan. 
– Vastaukset auttaa meitä kohdistamaan käyttöönoton toimenpiteitä oikeilla tavoilla, oikeille asiakkaille. Ymmärrämme paremmin kuntien lähtötilanteita ja keskustelu kuntien kanssa helpottuu, kun meillä on riittävästi saatavilla tietoa. Vastaamme mielellämme kysymyksiin käyttöönotosta ja tuemme kuntia esimerkiksi Laatuvahdin käytössä, Jussi Immonen kertoo.

Onko sinulla kysyttävää laatuvahdin käytöstä, osoiteanalyysistä tai kuntakyselystä? Lisätietoja saat helpoiten info@paikkatietoalusta.fi – ohjaamme kysymyksesi eteenpäin oikealle henkilölle. 

Tutustu kyselyyn tarkemmin tästä