Kommentoi tieliikenteen käsitemallia

30.1.2019

Kansallisen maastotietokannan tieliikenne-teeman käsitemallin ensimmäinen versio on nyt valmis. Löydät sen Otakantaa.fi:n kommentointipyynnön liitteenä sekä tästä: 

•    Kansallinen maastotietokanta KMTK - tieliikenne, käsitemalli

Käsitemallissa määritellään tieliikennettä mallintavat keskilinjageometriakuvauksen määritelmät, valintakriteerit ja muodostamisohjeet. Lisäksi käsitemallissa on määritelty kaikille kohteille yhteiset ominaisuustiedot sekä kohteiden elinkaaren hallintaan liittyvät säännöt. '

Nyt sinulla on mahdollisuus kommentoida käsitemallia. Onko jokin kohdeluokista tarpeeton vai tarvittaisiinko jokin uusi kohdeluokka lisää? Voit myös kommentoida luokituksia, ominaisuustietoja ja valintakriteereitä.

Huomaathan, että tieverkon yksityiskohtaisemman keskilinjageometrian muodostaminen kuntien asemakaava-alueilla on vielä selvityksen alla. Myös moottorikelkkaväylien ja retkeilyreittien muodostaminen tulee kommentoitavaksi myöhemmin.

Tavoitteena yhtenäisyys

Käsitemallityön taustalla on tavoite saada käyttöön yhteinen kohdemalli, joka helpottaa paikkatietoaineiston hajautettua ylläpitoa ja yhteiskäyttöä. Käsitemallit on suunnattu työvälineiksi KMTK-aineiston tuottajille, laadunvalvojille ja käyttäjille julkisen sektorin virastoissa, kunnissa ja yrityksissä. 

Kommentointi päättyy 1.3.2019. Saatuja kommentteja käsitellään tämän jälkeen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Käsitemallin ensimmäinen virallinen versio julkaistaan kevään 2019 aikana.

Jos sinulla on kysyttävää käsitemallista tai sen kommentoimisesta, ole yhteydessä KMTK-ohjelman liikenne-teemasta vastaavaan asiantuntijaan Jari Andersiniin, jari.andersin(at)maanmittauslaitos.fi.