INSPIRE-aineistojen käyttötarpeet – tutustu tuoreeseen selvitykseen

24.4.2018

Millaisia käyttötarpeita eri paikkatietotuotteilla on? Miten paikkatietoja kannattaa tuottaa tulevaisuudessa, jotta niissä huomioidaan paremmin hyödyntämistarpeet? Tutustu tuoreeseen selvitykseen.

INSPIRE-kuvituskuva

Gispo Oy toteutti Paikkatietoalustan INSPIRE-osahankkeelle INSPIRE-aineistoteemoihin liittyvän selvityksen, jonka tarkoituksena oli löytää kansallisia laajennustarpeita seuraaville teemoille:

  • Hallinnolliset yksiköt (AU),
  • Tilastointiyksiköt (SU), 
  • Aluehallinnan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt (AM) sekä
  • Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut (US). 

Tiedon tuottajien ja hyödyntäjien kanssa käydyissä keskusteluissa nousi muutamia jatkokehitystarpeita. Tässä tärkeimpiä havaintoja:

Toiveissa aikasarjat, pienaluejako ja aineistojen parempi löydettävyys ja käytettävyys

INSPIREn tietomallit eivät edellytä historiatiedon tallentamista, ja monissa tapauksissa aikasarjoja ei ole avoimesti saatavilla. Hyödyntäjät pitivät tärkeänä, että tietomalleja kehitetään siten, että päällekirjoittamisen sijaan tallennetaan tieto muutoksesta, jolloin on mahdollista myöhemmin rekonstruoida mikä tahansa ajanhetki aineistosta.

Useammalle hyödyntäjälle nykyiset pienaluejaot eivät riittäneet. Postinumeroalueet ovat surullisen kuuluisia analyyseissä ja aiheuttavat vuosittain monille päänvaivaa. Ne kun muuttuvat, eivät välttämättä noudata kuntarajoja ja vaihtoehtoisia datojakin on useita. Käyttäjät kaipasivat koko Suomen kattavaa, harmonisoitua, yhtenevin perustein (mahdollisesti väkilukuun perustuen) tehtyä kuntapohjaista osa-aluejakoa.

Yleisesti toivottiin valmiita paikkatietotuotteita, kuten teemakarttoja, sekä aineistojen kokoamista yhteen hakupalveluun. Nämä toimet tehostaisivat paikkatiedon hyödyntämistä laaja-alaisemmin ja mahdollistaisivat tiedolla johtamisen yhä paremmin. Tähän tarpeeseen parhaillaan kehitteillä oleva Paikkatietoalusta juuri vastaakin.


Harmonisointia ja kansallista teemoittelua tarvitaan jatkossa

Selvityksen aikana huomattiin, että jotkin aineistoista kuuluvat useampaan INSPIREn teemaan ja aineistojen käyttötarpeita kannattaisikin jatkossa tarkastella kokonaisuuksina. Tiettyjen aineistojen osalta on myös havaittavissa tarve ns. masterdatalle, joka kokoaa aihepiirin aineistot yhteen. Tällaisia on mm. palvelutiedot, joita jo nyt kerätään yhteen Palvelutietovaranto-tietomassaan VRK:n toimesta. 

INSPIRE-käyttötarveselvityksen toteutti Gispo Oy. Lisätietoja antavat Salla Multimäki, Gispo Oy (+358 40 5833707) ja Panu Muhli, Maamittauslaitos (panu.muhli(a)maanmittauslaitos.fi).

Lataa tiivistelmä loppuraportista pdf:nä täältä.