”Hyppäys uuteen yhteentoimivan paikkatiedon maailmaan” – Paikkatietoalusta-hankkeen viimeisessä webinaarissa koottiin hankkeen saavutukset

18.12.2019

Paikkatietoalusta-hanke päättyy vuoden lopussa. Hankkeen vetäjänä toiminut Antti Jakobsson kertoi webinaarissa, mitä konkreettisesti saatiin aikaan.

Grafiikka kaupungin siluetista, johon merkitty paikkatietokohteita. Tekstinä "tavoitteena maailman paras yhteentoimivan paikkatiedon ekosysteemi, tehdään se yhdessä!".

Paikkatietoalusta-hanketta koordinoi maa- ja metsätalousministeriö, ja keskeisinä tekijöinä mukana oli monen eri hallinnon alan ministeriöitä ja virastoja, kuten valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Maanmittauslaitos.

– Se kuvastaa paikkatiedon monenlaista ulottuvuutta. Paikkatiedot tänä päivänä koskettavat suurin piirtein kaikkia toimijoita kaikkialla, Jakobsson korostaa.

Yhteinen intressi paikkatietojen tehokäytön edistämiseen tunnistettiin myös paikkatietopoliittisessa selonteossa, joka hyväksyttiin eduskunnassa hankkeen aikana. Selonteossa linjataan toimenpiteet, joita Suomessa pitäisi jatkossa kehittää. Paikkatietoalusta-hankkeen myötä työt saatiin jo osittain vauhtiin.

– Aika monessa maassa ei vielä ole tällaista paikkatietopoliittista selontekoa. Hankkeen aikana teimme myös kansainvälistä benchmarkkausta ja voidaan todeta, että olemme Suomessa ihan kärkikuhinoissa tekemässä näitä asioita.

Tutustu selontekoon ja toimenpiteisiin täällä.

Mitä hankkeessa saatiin aikaan?

Yhteentoimivan paikkatiedon maailma ei ole vielä valmis, mutta Jakobsson toteaa, että lähtökuopasta on edetty isoin harppauksin.

– Hankkeen lopputuloksena on syntynyt hyppäys uuteen yhteentoimivan paikkatiedon hallinnan maailmaan. Loimme perustan sille, että eri toimijat voivat lähteä nyt viemään asiaa eteenpäin.

Webinaarissa koottiin yhteen myös ne konkreettiset tuotokset ja palvelut, joita hankkeessa on syntynyt. Yhteentoimivan paikkatiedon ekosysteemin pohja syntyy yhteisistä määrittelyistä, kuten esimerkiksi yhteisestä tavasta mallintaa tietoa. Lisäksi tarvitaan erilaisia palveluita: Laatuvahti ja tallennuspalvelu mahdollistamaan hajautettu tiedon ylläpito, paikkatietohaku tuomaan paikkatietoaineistot helpommin saataville, Osoitehaavi edistämään osoitetietojen tarkentamista, Tiedonyhdistämispalvelu helpottamaan tilastotietojen muuttamista paikkatietomuotoon, Suomigrammi tuomaan helposti tutkittavia tilastokuvia maastotiedosta ja niin edelleen. Paikkatietoalustan palvelukokonaisuuden kehittäminen jatkuu myös hankekauden jälkeen.

Jakobsson nostaa esiin myös tärkeänä teknologisena murroksena sen, että hankkeessa päätettiin rajapintapalveluiden kohdalla siirtyä aivan uuteen, REST-pohjaiseen teknologiaan, joka sittemmin on myös OGC:n standardiksi hyväksytty (OGC API Features).

– Keskeinen muutos on, että ne ovat web-pohjaisia, helppokäyttöisempiä ja sitä kautta tuovat paikkatietoa entistä enemmän erilaisiin sovelluksiin jatkossa saataville ja nopeuttavat paikkatiedon saatavuutta. Kestää tietysti jonkin aikaa, että eri ohjelmistot alkavat tukea näitä uusia standardeja. Uskomme, että se tulee tapahtumaan suhteellisen nopeasti nyt kun OGC on nyt hyväksynyt ensimmäisen version palveluista.

Hankkeen aikana selvitettiin myös yhteentoimivan paikkatiedon taloudellisia hyötyjä. Webinaarin lopuksi Jakobsson esitteli vielä ajatuksia siitä, miten nämä hyödyt voidaan lunastaa.

– Ideana voisi olla yhteentoimivan paikkatiedon tiekartan muodostaminen yhdessä eri toimijoiden kanssa. Pohdittavia asioita ovat esimerkiksi, miten pystytään viemään yhteiskehittämistä eteenpäin, miten parannetaan laatua ja prosesseja, miten yhteisiä palveluita voidaan hyödyntää, rahoitusmallin löytyminen, lainsäädännön kehittäminen ja tietysti keskeisenä osaaminen ja tuki. Myös hankinnat pitää mainita, koska julkinen sektori käytännössä edistää näitä asioita hankintojen kautta.

Hanke päättyy, mutta työ jatkuu. Katso lisää webinaarista, ja lue myös Paikkatietoalustan tuoreimmasta uutiskirjeestä vinkit, miten yhteiselle matkalle kannattaa lähteä mukaan. Webinaarien pitämistä jatketaan myös vuonna 2020. Lisätietoa saat seuraamalla Paikkatietoalustan kanavia alkuvuodesta.