Blogi: Uudet rajapintapalvelut sekä toimiva Paikkatietoalusta - Katsaus Tekninen alusta -osahankkeen tuloksiin ja tulevaan

19.12.2019

Paikkatietoalusta-hankkeen yksi osahanke oli Tekninen alusta. Osahankkeessa rakennettiin uuden Paikkatietoalustan teknistä toteutusta ja useita uusia rajapintoja. Osahankkeen päällikkö Jani Kylmäaho kertoo blogissa osahankkeen tehtävistä, minne asti on päästy tässä vaiheessa ja miten työ jatkuu tulevaisuudessa.

Tekninen alusta -osahankkeen merkittävimpänä tehtävänä oli toteuttaa tarvittavat tekniset palvelut muiden osahankkeiden käyttöön. Paikkatietoalusta tarvitsi portaalin, johon eri palvelujen, kuten Laatuvahdin, Hakemiston ja Tiedonyhdistämispalvelun käyttöliittymät oli mahdollista toteuttaa ilmeeltään ja toiminnallisuudeltaan yhdenmukaisina sekä saavutettavina.

Tuloksena syntyi beta.paikkatietoalusta.fi -sivusto, joka on helppokäyttöinen ja visuaalisesti miellyttävä, mutta myös tekniseltä arkkitehtuuriltaan viimeistelty kokonaisuus. Kokonaisarkkitehtuuria kuvattiin sekä liiketoiminnan tasolla että teknisestä näkökulmasta ja tämä arkkitehtuurityö jatkuu vielä hankkeen päätyttyä.

Toinen merkittävä kokonaisuus osahankkeessa oli rajapintapalvelujen toteuttaminen. Luotujen palvelujen kautta hyödyntäjät pääsevät käsiksi esimerkiksi uusien käsitemallien mukaisiin rakennus- ja osoitetietoihin. Palvelujen toteutuksessa tehtiin hyvää yhteistyötä Maanmittauslaitoksen sisällä eri toimintayksiköiden välillä sekä hankkeen muiden osallistujien ja yritysten kanssa.

Osa rajapinnoista julkaistaan vasta hankkeen päättymisen jälkeen tammikuusta 2020 alkaen, sillä tietotuotteiden toteutusaikataulussa venyttiin jonkin verran. Suurin osa rajapinnoista tullaan julkaisemaan avoimina siten, että käyttöoikeus on mahdollista hankkia itsepalveluna. Beta-statuksella julkaistavat rajapinnat ovat pääsääntöisesti kaikki avoimia. Rajapinnat toteutettiin pääosin OGC:n uuden API Features -standardin mukaisina.

Katso tästä hankkeen aikana kehitetyt rajapintapalvelut ja niiden tilanne:

Paikkatietoalustan rajapinnat

Kohti tuotannollisen Paikkatietoalustan julkaisua

Osoitteiden kyselypalvelu julkaistaan beta-versiona ensi vuoden alussa. Palvelu sisältää alkuvaiheessa vain osoitepisteet, myöhemmin mukaan tulevat myös sisäänkäyntien ja kulkupisteiden tiedot. Kunnilla on tiedontuottajina oma roolinsa Paikkatietoalustan rajapintapalveluissa ja kuntien tietoja tulee mukaan rajapintapalveluihin sitä mukaa, kun kunnat liittyvät käyttämään tuotannollista Paikkatietoalustaa, joka julkaistaan keväällä 2020.

INSPIRE-toimeenpanon edistämiseksi MML julkaisee vuoden 2020 kuluessa INSPIRE-skeemojen mukaiset versiot rakennusten ja osoitteiden kyselypalveluista. Kuntien kannalta on merkittävä etu, että näiden teemojen osalta INSPIRE-tietotuotteiden tarjoamisvelvoite on mahdollista hoitaa Laatuvahdin ja Tallennuspalvelun kautta tuomalla näin kunnan osoite- ja rakennustiedot osaksi Kansallista maastotietokantaa.

Osahanke tuotti paikkatiedon tehokäytön ja Paikkatietoalustan käyttötapauksia havainnollistavia demoja, jotka tullaan pitämään saatavilla myös hankkeen jälkeen. Demoissa esiteltiin paikkatiedon käyttöä mm. palveluverkostojen suunnittelussa, kriisitilanteiden hallinnassa sekä metsäpalotilanteissa. Muut käyttötapaukset voit katsoa täältä.

Marraskuussa julkaistiin myös uusi Suomigrammi-palvelu, joka on herättänyt kiinnostusta laajasti. Suomigrammi on palvelu, joka esittelee tilastoja MML:n maastotiedoista. Palvelua on mahdollista laajentaa jatkossa muita teemoja koskevien tilastojen esittelyyn.

Osahankkeen luoma alusta ja sillä toimivat palvelut ovat hyvä pohja jatkotyölle, jota tehdään esimerkiksi rakennetun ympäristön kokonaisuuden parissa niin rakennustietojen kuin maankäyttöpäätösten osalta. Hankkeessa hyvin alkanutta yhteistyötä eri toimijoiden kesken on syytä tulevaisuudessa jatkaa ja laajentaa.

Jani Kylmäaho

Kirjoittaja toimii kehityspäällikkönä Maanmittauslaitoksessa.