Beta.paikkatietoalusta.fi uudistui – tutustu uusiin palveluihin

12.6.2019

Kuvakaappaus beta.paikkatietoalusta.fi-sivustosta, jossa näkyy Laatuvahti-palvelu

Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristö osoitteessa beta.paikkatietoalusta.fi on saanut uuden ulkoasun. Uudistettu etusivu nostaa nyt paremmin esille sivustolta löytyvät palvelut. Samalla sivuston saavutettavuutta on parannettu muun muassa värien ja linkkien osalta.  

Päivitysten myötä paikkatietoaineistojen ja -palveluiden löytäminen on aiempaa helpompaa. Paikkatietoalustalle tehdyn hakukoneoptimoinnin ansiosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatietokortit löytyvät jatkossa entistä paremmin suoraan Google-haun kautta. 

Geokoodauspalvelu löytää sijainnit

Geokoodauspalvelu julkaistiin keväällä Maanmittauslaitoksen rajapintapalveluna, ja nyt palvelu on tuotu saataville myös Paikkatietoalustan kautta. 

Geokoodauspalvelun avulla voi etsiä tarkan sijainnin osoitteelle, paikannimelle, kiinteistötunnukselle tai muulle kohteelle. Palvelu tarjoaa myös käänteistä geokoodausta, eli paikannimeä tai osoitetta voi etsiä koordinaatin perusteella.  Geokoodauspalvelua voivat hyödyntää esimerkiksi viranomaiset, joilla on tarve löytää tarkka sijaintitieto esimerkiksi toimipisteen tai asiakkaan osoitteelle. 

Geokoodauspalvelu liittyy olennaisesti Paikkatietoalustan tavoitteeseen luoda yhteiskäyttöisiä palveluita, joiden avulla tehdään paikkatiedon hyödyntämisestä helpompaa ja tehokkaampaa niin julkishallinnolle kuin yrityksillekin. Aiemmin ei ole ollut tarjolla vastaavaa, valtakunnallisesti kattavaa geokoodauspalvelua, vaan viranomaiset ovat joutuneet hoitamaan sijaintien paikannusta käsityönä tai säännöllistä tarvetta varten rakentamaan oman geokoodauspalvelunsa. Tämä on aiheuttanut hallinnossa kustannuksia ja päällekkäistä työtä. 

Geokoodauspalvelu on ainakin beta-vaiheessa avoin ja maksuton kaikille käyttäjille. Rajapinta-asiakkaille Geokoodauspalvelu on tarjolla REST-palveluna.

Yksilöivät tunnukset mahdollistavat tiedon uudenlaisen hyödyntämisen

Paikkatietoalustan paikkatietokohteille luodaan pysyvä, yksilöivä tunnus, jonka avulla tiedon löytämisen ja hyödyntämisen tavat monipuolistuvat. Yksilöivät tunnukset luovat perustan linkitetylle tiedolle. 

Ensimmäisenä tätä ominaisuutta hyödynnetään paikannimien kohdalla. Uuden paikannimihaun avulla voi etsiä tietoa yli 800 000 Suomessa nimetystä paikasta ja niiden erikielisistä nimistä. Jokaiselle paikannimikohteelle on luotu tietokortti, joka kertoo yhdellä silmäyksellä, millaisia tietoja kohteeseen liittyy. Yksilöivän tunnuksen avulla tiedot ovat löydettävissä helposti nettiselaimella, ja ne voidaan tuoda löydettäväksi myös hakukoneiden kautta. Tietoihin voi viitata mistä tahansa ulkoisesta lähteestä, ja niistä voi myös linkittää toisiin kohteisiin.

Tarkoitus on tuoda muidenkin kohteiden tiedot saataville vastaavanlaisten korttien kautta. Tietokorttien tavoitteena on helpottaa tiedon löytymistä ja tehdä paikkatiedosta helpommin lähestyttävää kaikille tiedon hyödyntäjille. 

Muuta tilastot paikkatiedoksi – Tiedonyhdistämispalvelu käytettävissä ilman kirjautumista

Paikkatietoalustan ensimmäisten palveluiden joukossa julkaistu Tiedonyhdistämispalvelu on nyt avattu avoimesti kaikkien käyttöön. Palvelun käyttöön ei siis enää tarvitse käyttöoikeutta tai tunnistautumista.

Tiedonyhdistämispalvelun avulla voi yhdistää taulukkomuotoista dataa erilaisiin aluejakoihin. Palvelussa on saatavilla muun muassa kuntien aluejakoaineistoja eri vuosilta. Tiedonyhdistämispalvelun avulla yhdistetty aineisto voidaan ladata eri paikkatietotietoformaateissa, jolloin sitä voi hyödyntää esimerkiksi paikkatietosovelluksissa.

Tiedonyhdistämispalvelusta on hyötyä esimerkiksi tilastotiedon tuottajille ja hyödyntäjille, datajournalisteille ja raportoijille sekä päätöksentekijöille ja tiedolla johtamisen asiantuntijoille.

Lisätietoa ja tukea saatavilla